Ideakilpailuun Itä-Helsingin keskustasta 48 ehdotusta

Esikaupungit
01. marraskuuta 2019
Ideakilpailuun Itä-Helsingin keskustasta saapui ensimmäisessä vaiheessa kaikkiaan 48 ehdotusta.

Ideakilpailuun Itä-Helsingin keskustasta saapui ensimmäisessä vaiheessa kaikkiaan 48 ehdotusta. Kaikki kilpailuun saapuneet ehdotukset ovat esillä verkkosivulla https://www.itahelsinginkeskusta.com/tutustu-kilpailuehdotuksiin-2/.  Verkkosivuilla voi antaa äänensä omalle suosikilleen tykkäämällä ja kommentoida ehdotuksia 8.12.2019 asti.

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa tehtävänä oli esittää visio tulevaisuuden Itä-Helsingin keskustasta 

- On hienoa, että Itä-Helsinki ja vaativa tehtävä Itäkeskuksen muutoksesta kiinnostivat näin laajasti. Kilpailijat ovat kehittäneet haastavalle paikalle kiinnostavia ja erilaisia visiota. Palkintolautakunnan tehtävänä on seuraavaksi löytää niiden joukosta ehdotukset, jotka parhaiten luovat edellytyksiä alueen kehittämiselle ja huomioivat sen vahvuudet, toteaa tuomariston puheenjohtaja, apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Palkintolautakunta valitsee kilpailun toiseen vaiheeseen 3‑5 parhaaksi ja kehityskelpoisimmaksi arvioimaansa kilpailuehdotusta. Palkintolautakunta huomioi ratkaisussaan muun muassa yleisön kommentit ja eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kilpailun toisessa vaiheessa vision pohjalta laaditaan konkreettisempia suunnitelmia, joilla osoitetaan vision toteuttamiskelpoisuus. Toisen vaiheen kilpailuehdotukset valmistuvat keväällä 2020 ja kilpailu ratkeaa arviolta syksyllä 2020.

Helsingin kaupunki järjestää yleisen kansainvälisen kaksivaiheisen ideakilpailun Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelusta. Tavoitteena on tuoda uusia toimintoja joukkoliikenteen solmukohtana ja kaupallisten palvelujen keskittymänä tunnetulle alueelle ja muuttaa se läpikulkukeskuksesta kaupunkimaiseksi ja eläväksi Itä-Helsingin keskustaksi, jonka vahvuutena on alueen omaleimainen ja monikulttuurinen identiteetti.