Polun rakentaminen Henrik Borgströmin puistoon alkaa puiden kaadolla

Uutta Helsinkiä
12. marraskuuta 2019
Laajasalossa sijaitsevassa Henrik Borgströmin puistossa, Föglönkujan päähän rakennetaan polku, minkä vuoksi alueella joudutaan kaatamaan puita joko 11.11. tai 18.11. alkavalla viikolla.

Laajasalossa sijaitsevassa Henrik Borgströmin puistossa, Föglönkujan päähän rakennetaan polku, minkä vuoksi alueella joudutaan kaatamaan puita joko 11.11. tai 18.11. alkavalla viikolla. Puita kaadetaan vain uuden polun kohdalta lähinnä Föglönkuja 7 ja Henrik Borgströmin tie 2:n talojen väliseltä alueelta. Suuria puita kaadetaan vain muutama, poistettava puusto on enimmäkseen nuorta kasvustoa.

Rakennettava polku on suunniteltu kulkemaan maastossa kallioita myötäillen niin, että se muuttaa maisemaa mahdollisimman vähän. Ajan mittaan polku tulee sulautumaan maastoon. Jyrkässä rinteessä kulkeva yhteys valaistaan ja jyrkimmässä kohti kulkemista helpottamaan rakennetaan portaikkoja ja kaiteet.

Rakennustyöt eivät vaadi louhintaa. Urakassa joudutaan tekemään jonkin verran kalliokiilausta, johon liittyvä poraus aiheuttaa meluhaittaa muutaman päivän ajan.

Uusi polku lyhentää Föglönkujan asukkaiden matkaa Laajasalon keskustan suuntaan satoja metrejä. Rakennustyön arvioidaan valmistuvan kesäkuuhun 2020 mennessä, sillä kaikkia työvaiheita ei voida tehdä talvikautena.

Hankkeesta järjestettiin viime keväänä asukkaille maastokävely, johon osallistui noin 20 henkilöä. Tilaisuudessa käveltiin koko reitti läpi ja polun linjaukseen tehtiin tarkennuksia asukaspalautteen perusteella.

Urakoitsijana toimii Peab Infra Oy.

Lisätiedot
Peab Infra Oy
Vastaava työnjohtaja Matti Permi
puh. 040 746 4151
matti.permi@peab.fi

Lisätietoja hankkeesta
karttapalvelussa