Helsinki suojelee Malmin lentokentän rakennukset

Malmin lentokentän alue
14. marraskuuta 2019
Malmin pyöreä lentoasemarakennus

Malmin lentokentän lentoasemarakennukselle, lentokonehallille sekä autotallille on laadittu asemakaavan muutos, jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina. Kaavamuutoksesta tehty valitus hylättiin hallinto-oikeudessa ja suojelukaava on nyt lainvoimainen.

Asemakaavan muutos varmistaa kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti tärkeiden rakennusten säilymisen ja mahdollistaa niille uuden käyttötarkoituksen.

Tavoitteena on rakennusten mahdollisimman monipuolinen käyttö. Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto-, opetus-, varasto- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja tiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Suojeltavat rakennukset

Lentoasemarakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Martti Välikangas, Dag Englund, Onni Ermala ja Vera Rosendahl ja se on valmistunut vuonna 1937. Rakennuksen pyöreä keskiosa on kolmikerroksinen ja sivuille avautuvat siipirakennukset yksikerroksisia. Alun perin pinta oli vaaleaksi rapattua betonia. Myöhemmin pyöreä päärakennus on pinnoitettu maalatulla pellillä ja siipirakennukset kalkkihiekkatiilellä.

Samana vuonna valmistuneen lentokonehallin eli hangaarin ovat suunnitelleet arkkitehdit Dag Englund, Onni Ermala ja Yrjö Sadeniemi. Rakennus sisältää korkean yhtenäisen lentokonehallin, sekä lisäksi toimisto- ja koulutustiloja. Julkisivut ovat vaaleaksi slammattua betonia, kentän puoleisen julkisivun peittävät kerroksen korkuiset liukuovet.

Puinen autotallirakennus on toiminut aikaisemmin myös paloasemana. Nykyään se sisältää ajoneuvojen suoja- ja huoltotiloja.  Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Antero Pernaja 1940-luvulla.

Kuva: Janne Ojanperä / Kiinteistövirasto