Kauppatorille lisää tilaa kävelijöille

Keskusta
15. marraskuuta 2019
Kauppatorille suunnitellaan uutta huoltorakennusta ja selkeämpiä kulkuväyliä. Tavoitteena on parantaa torin ilmettä ja toimivuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn sujuvuutta. Torin suunnittelusta keskustellaan 19. marraskuuta Uutta kantakaupunkia -tapahtumassa Oodissa.

Kauppatorista on valmistunut asemakaavaluonnos, jonka tavoitteena on kohentaa alueen ilmettä ja viihtyisyyttä sekä parantaa torimyynnin oloja. Lisäksi ratkaisuilla lisättäisiin kävelyn ja pyöräilyn sujuvuutta torin ympäristössä. 

Torimyynti olisi jatkossakin Kauppatorin tärkein toiminto. Sen olosuhteita parannettaisiin rakentamalla Kolera-altaan itäpuolelle torimyyjien käyttöön huoltorakennus, joka olisi enintään 140 kerrosneliömetrin laajuinen. Huoltorakennukseen tulisi myös yleisövessa. Torille on suunniteltu lisäksi paikka uudelle maanalaiselle jätepuristimelle.

Kaavaluonnoksessa esitetään, että jalankulkijoille varataan oma kulkutilansa Pohjoisesplanadin ja Etelärannan varteen torin länsi- ja pohjoisreunalle. Linnanaltaan kohdalla yhdistetty jalankulku- ja pyörätie muutettaisiin pyörätieksi ja jalankulkijoille rakennettaisiin viereen korotettu laituri kulkuväyläksi. Näin jalankulkijat ja pyöräilijät saataisiin selkeämmin omille reiteilleen, mikä lisäisi torilla asioinnin ja alueella liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi levennettäisiin kävelyreittiä koko torin läpi Katajanokan suuntaan.

Kauppatorin pysäköintipaikat on luonnoksessa siirretty Linnanaltaan ja Pohjoisesplanadin kulmaukseen. Ratkaisu toisi lisää tilaa esimerkiksi tapahtumille ja vähentäisi autoliikennettä torilla, mikä lisäisi turvallisuutta. 

Suomenlinnan lauttapaviljonkia ja siltavahdinkoppia voitaisiin asemakaavan puolesta käyttää myös kaupallisena tilana. Rakennusten ympärille on varattu luonnoksessa tilaa esimerkiksi terasseille. Kaava mahdollistaa lauttapaviljongin käytön myös nykyisessä käytössä vesiliikenteen terminaalina. Kauppatorin kulttuurihistorialliset arvot turvattaisiin asemakaavan suojelumerkinnöillä. 

Suunnittelijattavattavissa Oodissa 19. marraskuuta

Kauppatorin suunnittelusta voi tulla keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa Uutta kantakaupunkia -tilaisuuteen 19. marraskuuta keskustakirjasto Oodiin. Suunnittelijat ovat tavattavissa Oodin ala-aulassa kello 15–19.

Kaavaluonnos on esillä 18.11.–9.12.2019 kaupungin verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat sekä kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1.

Luonnoksesta työstetään kaavaehdotus saadun palautteen ja lisäselvitysten pohjalta. Tarkoituksena on viedä kaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi ensi vuoden aikana. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Lisää aiheesta:

Asemakaavan valmisteluaineisto 

Uutta kantakaupunkia -tapahtuma