Jätkäsaaressa kokeillaan uusia oivalluksia kerrostaloasumiseen

Jätkäsaari
25. marraskuuta 2019
Sukupolvien korttelissa luotiin tilat ja toimintamalli asukaslähtöiselle, monisukupolviselle ja kansainväliselle kortteliasumiselle. Kuva: Helsingin kaupunki.
Kerrostalo on Helsingille ominainen tapa asua, sillä peräti 86 % pääkaupungin asunnoista on kerrostaloissa. Voimakkaasti kasvavan kaupungin rakentaminen perustuu tiivistyvään kaupunkirakenteeseen ja hyviin joukkoliikenneyhteyksiin. Helsinki haluaa toimia myös innovaatioalustana hyville kerrostaloasumista uudistaville ideoille. Näitä tuetaan Helsingissä Kehittyvä kerrostalo –ohjelmalla.

Kehittyvä kerrostalo –ohjelman tavoitteena on monipuolistaa kerrostalorakentamista ja löytää uusia asumisen ja asuntorakentamisen ratkaisuja palvelemaan asukkaiden tarpeita. Ohjelmassa on tähän mennessä ollut mukana kolmisenkymmentä kohdetta, jotka sijaitsevat ympäri Helsinkiä. Jätkäsaari on varsin suuri kerrostalorakentamisen innovaatioiden ja tutkimuksen keskittymä, sillä peräti kahdeksan hankkeista sijaitsee alueella.

”Kokonaan uusi kaupunginosa tarjoaa erityisen luontevan paikan etsiä ratkaisua kysymykseen, mitä kaupunkiasuminen 2020-luvun Helsingissä on”, perustelee Länsisataman aluerakentamisprojektin johtaja Outi Säntti.

Helsingin jatkuva kasvu ja asuntojen kasvava kysyntä luovat painetta tehostetulle asuntorakentamiselle. Myös yhteiskunnalliset muutokset, erilaiset elämäntyylit ja perhemuodot sekä uudet rakentamisen tekniikat vaikuttavat tulevaisuuden asumisen ratkaisuihin.

Kehittyvä kerrostalo –ohjelmassa painopisteinä ovat muun muassa pihojen ja porrashuoneiden käyttö, ikääntyneiden uudenlaiset asumismuodot, uudenlaiset talotyypit kaupunkibulevardeja ja noodeja varten sekä kaupunkiuudistusalueiden vetovoiman lisääminen.

Lue Kehittyvä kerrostalo –hankkeista lisää osoitteesta: kerrostalo.hel.fi 

Kuva: Jätkäsaaren Kehittyvä kerrostalo -kohteet kartalla.

Jätkäsaaressa on kehitetty muun muassa ryhmärakentamista ja energiatehokkuutta

Kahdeksasta Jätkäsaaren hankkeesta seitsemän on jo valmistunut ja yksi on rakenteilla. Lisäksi tulevaisuudessa Jätkäsaareen tullee vielä muutama uusi Kehittyvä kerrostalo –ohjelman kohde. Tähän mennessä varmistuneet ja valmistuneet hankkeet ovat:

Airut -hankkeen tavoitteena oli toteuttaa tavoitetta ”from low carbon to no carbon”. Rakennuksiin ja sen tekniikoihin liittyvään energiatehokkuuteen kiinnitettiin erityishuomiota. Airut-hankkeessa tuotettiin kestävää rakennettua ympäristöä ja luotiin edellytyksiä ekologiselle kaupunkielämälle. Airut on jatkuva kehittämishanke, joka tavoittelee vähähiilisyyden kautta asteittain hiilettömyyteen etenevää kaupunkirakentamista.

Airut-korttelin ovat toteuttaneet Sitra, SRV ja VVO osoitteisiin Välimerenkatu 6, 8 ja 10, Hietasaarenkuja 3 A sekä Juutinraumankatu 7 ja 9. Hanke valmistui 2017. Se on kartalla numero 1.

Energiatehokas ja valoisa kerrostalo -hankkeessa keskeistä on vaativan energiatehokkuustavoitteen (E=90) toteuttaminen. Lisäksi hankkeessa keskitytään laadukkaiden luonnonvalo-olosuhteiden toteuttamiseen umpikorttelirakenteessa. Tarkoituksena on toteuttaa Suomen ensimmäinen lähes nollaenergiakerrostalo. 

Kohde on yhä rakenteilla. Sitä toteuttavat Länsisataman- ja Bahamankaduille Suomen Vuokrakodit Oy ja Rakennusliike Reponen Oy. Se on kartalla numero 2.

Jätkäsaaren Pablo -hankkeessa tutkittiin, kuinka arkkitehtuurilla voidaan tukea yhteisöllisyyttä. Tavoitteena oli luoda uuden luonteisia tiloja ja tilanteita sosiaalisille kohtaamisille sekä uudelle yhteisöllisyydelle. Kohteessa osa yksityisestä tilasta on luovutettu yhteiseen hyvään – ja vastavuoroisesti tilalle on saatu osaomistus julkiseen tilaan.

Jätkäsaaren Pablon on toteuttanut Oulun Rakennusteho Oy osoitteeseen Malagankatu 5. Kohde on valmistunut vuonna 2016. Se on kartalla numero 3.

Jätkäsaaren sukupolvitalon päätavoitteena oli kehittää konsulttivetoisesta ryhmärakentamisesta uusi toteutusmuoto kerrostalorakentamiseen eli tuottaa asukkaille selkeä hintaetu verrattuna grynderirakentamiseen. Muina tavoitteina oli tarjota lapsiperheille ja heidän aikuistuvalle nuorisolleen tai ikääntyville vanhemmilleen asuntoratkaisuja, joita kantakaupungissa ei ole tarjolla: isohkoja perheasuntoja, joihin voi yhdistää pienemmän sivuasunnon.

Sukupolvitalon on toteuttanut Saraco Oy. Se sijaitsee osoitteessa Juutinraumankatu 6 ja valmistui vuonna 2013. Se on kartalla numero 4.

Marco Polon ja Tyynimeren kehittämishankkeessa tutkittiin autopaikkojen kustannusten eriyttämistä asuntojen myynnin yhteydessä. Vähäautoisessa korttelissa toteutettiin kaavan vaatimista autopaikoista noin 65 %. Autopaikoista tehtiin erilliset autohalliosakkeet.

Att toteutti kohteen vuonna 2012 osoitteisiin Suezinkatu 8 ja Kap Hornin katu 7. Se on kartalla numero 5.

Preesens –hankkeen tavoitteena oli luoda laadukkaita pieniä asuntotyyppejä autopaikattomaan kerrostaloon. Asuntoratkaisun innovaationa on ollut pienehkö studioasuntotyyppi, joka perustuu polveilevaan tilaratkaisuun alkovimaisilla ulokkeilla.

VVO toteutti kohteen osoitteeseen Juutinraumankatu 10. Talo valmistui vuonna 2013. Se on kartalla numero 6.

Sukupolvienkortteliin toteutettiin monipuolista kaupunkiasumista: vuokra-asuntoja opiskelijoille, seniorille ja vammaisille sekä Hitas-omistusasuntoja. CIN-innovaatiokorttelissa luotiin tilat ja toimintamalli asukaslähtöiselle, monisukupolviselle ja kansainväliselle kortteliasumiselle, jossa ytimenä ovat korttelin sisäkatu, yhteispiha ja keskitetyt palvelut sekä kerroksiin rauhoitettu asuminen.

Hankkeen toteuttivat S-asunnot Oy, HOAS ja Asuntosäätiö. Se sijaitsee osoitteissa Länsisatamankatu 34 sekä Hyväntoivonkatu 6 ja 8. Kortteli valmistui vuonna 2016. Se on kartalla numero 7.

Vihreistä vihrein –hankkeen tavoitteena oli selvittää viherrakentamisen toimivuutta kerrostalon katoissa ja julkisivuissa sekä tutkia viherkaton käyttöä kattopuutarhana ja sen vaikutusta asumisviihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen. Hankkeessa selvitettiin mm. miten viherkatto toimii vesikatteen mekaanisena suojana, sen vaikutusta hulevesien määrään ja laatuun. Kohde on voittanut muun muassa Rakentamisen Ruusu palkinnon vuonna 2017.

Vihreistä vihrein valmistui osoitteisiin Länsisatamankatu 36 ja Hyväntoivonkatu 4 vuonna 2016. Sen toteuttivat TA-Rakennuttaja Oy, Rakennusliike Reponen Oy ja Arkkitehtuuritoimisto Talli Oy. Lisäksi pihasuunnittelusta vastasi LOCI maisema-arkkitehdit Oy ja viherurakoinnista Työyhteenliittymä Vihermali Oy & Koiviston Vihertyö Oy. Se on kartalla numero 8.