Perhoslajien esiintymistä selvitettiin Malmin lentokentän alueella – muitakin selvityksiä valmistui

Uutta Helsinkiä
27. marraskuuta 2019
Malmin lentonkentän aluetta kesällä 2019.

Helsinki on selvittänyt kesällä 2019 uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten perhoslajien esiintymistä Malmin lentoaseman alueella. Työ täydentää vuonna 2016 tehtyä selvitystä.

Uhanalaisia viheryökkösiä (Calamia tridens) havaittiin pieni esiintymä itäisen kiitoradan reunamille, jossa perhosia havaittiin myös vuonna 2016. Viheryökkösen lisäksi lentokentällä havaittiin kolme muuta huomionarvoista perhoslajia (suoharmokääriäinen, mesimaayökkönen ja isomykerökoi), joista kaksi ensin mainittua ovat silmälläpidettäviksi luokiteltuja.

Viheryökkösen elinalue sijaitsee nyt vireillä olevien asemakaavahankkeiden ulkopuolisilla alueilla. Lajin esiintymistä tullaan seuraamaan tarpeen mukaan tulevina vuosina.

Viheryökkösten esiintymisselvitys 2019

Malmin lentokentän alueelta valmistui useita selvityksiä

Kaupunki valmistautuu aloittamaan alueen rakentamisen 2020-luvun alkupuolella. Rakentamisen suunnittelua varten tänä syksynä on valmistunut useita selvityksiä, jotka on julkaistu kaupungin karttapalvelussa.

  • Vesihuollon ja hulevesien yleissuunnitelman päivitys
  • Longinojan valuma-alueselvitys ja vesienhallintasuunnitelma
  • Pilaantuneiden maiden ja sulfidisavitutkimusraportti 15.11.2019
  • Malmin lentokentän alueen energiaselvitys 2019

Raportit löytyvät Malmin lentokentän alueen kaavarungon hankekortista

Kuva: Vesa Laitinen, Malmin lentokentän aluetta kesällä 2019.