Kivinokkaa kehitetään viheralueena – nyt voi osallistua suunnitteluun!

Esikaupungit
29. marraskuuta 2019
Kivinokan viheraluekaavan laatiminen on käynnistynyt. Alueen käyttäjien ideoita ja näkemyksiä kerätään verkkokyselyllä. Kehittämistyöhön voi osallistua myös 9. joulukuuta pidettävässä tilaisuudessa.

Kivinokan viheraluekaavan laatiminen on käynnistynyt. Kaavatyön tarkoituksena on kehittää Kivinokkaa viher- ja virkistysalueena. Suunnittelussa huomioidaan alueen luontoarvot ja Kivinokan luonnonsuojelualue. Perinteinen kesämajatoiminta on tarkoitus säilyttää. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvokas kartano- ja siirtolapuutarhaympäristö säilyvät alueella jatkossakin.

Kaavatyössä määritellään millaisia palveluita, toiminto ja liikennejärjestelyitä alueella kaivataan. Yhtenä lähtökohtana on myös kehittää Kivinokkaa merellisen matkailun kohteena. Kivinokkaan ei olla suunnittelemassa asuntorakentamista eli viheraluekaavalla ei lisätä asuinrakennusoikeutta.

Kaavatyössä huomioidaan edellinen yleiskaavan ohessa laadittu viheraluevaihtoehto sekä järjestöjen ja aktiivien tekemä vaihtoehtosuunnitelma. Suunnittelutyön tueksi kerätään kaupunkilaisten näkemyksiä alueen saavutettavuudesta, liikenteestä, palveluista ja toiminnasta. Kerrokantasi-palvelussa on 12. tammikuuta asti auki kysely, johon toivotaan alueen eri käyttäjien ideoita ja näkemyksiä Kivinokasta. Suunnittelijoita kiinnostaa erityisesti tietää, mikä mahdollistaisi yhä suuremman joukon virkistysmahdollisuuksia ja mitä teemoja kaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon.

Kehittämistyöhön voi osallistua myös 9. joulukuuta kello 17–19 Kulosaaren yhteiskoulussa (Stålberginkuja 1) järjestettävässä tilaisuudessa, jossa esitellään hankkeen lähtökohtia sekä keskustellaan, miten Kivinokka voisi olla yhä useamman helsinkiläisen vapaa-ajan viettopaikka. 

Lisää aiheesta:

Vastaa Kivinokan kehittämiskyselyyn

Asemakaavan suunnitteluaineisto