Maisemavallin rakentaminen alkaa puiden kaadolla Konalassa

Uutta Helsinkiä
04. joulukuuta 2019
Konalan teollisuustonttien ja Honkasuon asuinalueen väliseen maastoon rakennetaan maisemavalli näkö- ja melusuojaksi. Työmaan valmistelu alkaa puiden kaadolla 9.12. alkavalla viikolla.

Konalan teollisuustonttien ja Honkasuon asuinalueen väliseen maastoon rakennetaan maisemavalli näkö- ja melusuojaksi. Työmaan valmistelu alkaa puiden kaadolla 9.12. alkavalla viikolla. Maisemavalli sijaitsee Konalan Sortti-aseman (Betonitie 3) ja Rudus Oy:n betoni- ja tiilijätteen kierrätysaseman (Betonitie 5) sekä kaupungin tukikohta-alueen takana.  

Valmistuttuaan maisemavalli on noin 350 metrin pituinen. Sen lopullinen korkeus on noin 5–11 metriä maanpinnasta. Vallissa hyödynnetään kaupungin rakennustyömailla syntyviä maa-aineksia sekä purkubetonia.  Massojen sijoitukselle on ympäristölupa.

Maisemavalli valmistuu vuonna 2022. Vallin maisemointi aloitetaan vaiheittain jo rakentamisen aikana.

Maisemavallin rakennuspaikalla ei ole ylläpidettäviä ulkoilureittejä. Rakentamisalue erotetaan ympäristöstä työmaa-aidalla.

Maisemavalli on suunniteltu siten, että alueen lahokaviosammalesiintymät ja arvometsä eivät vaarannu. Alueelta ei ole havaintoja liito-oravasta.

Urakka-alueen tarkka rajaus