Kolme uutta Kehittyvä kerrostalo -hanketta liikkeelle

Uutta Helsinkiä
11. joulukuuta 2019
Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9. joulukuuta myöntää tontit kolmelle uudelle Kehittyvä kerrostalo  -hankkeelle. Yhteensä näihin hankkeisiin on tulossa 274 asuntoa.

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9. joulukuuta myöntää tontit kolmelle uudelle Kehittyvä kerrostalo  -hankkeelle. Yhteensä näihin hankkeisiin on tulossa 274 asuntoa.

Kalasataman Työpajanpihalle sijoittuva EXCESS-plusenergiatalo -hanke toteutetaan Hitas-omistusasuntotuotantona. EXCESS-hankkeessa on mukana 21 osapuolta kahdeksasta maasta ja se rahoitetaan EU:n Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Nelivuotisen projektin tavoitteena on osoittaa, että matalaenergiataloista on mahdollista siirtyä plusenergiataloihin. Plusenergiatalolla tarkoitetaan rakennusta, joka tuottaa vuositasolla enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Projektissa rakennetaan neljä pilottihanketta neljälle Euroopan eri ilmastovyöhykkeelle.

Kaksi muuta Kehittyvä kerrostalo -hanketta toteutetaan asunto-osuuskuntamuotoisina hyödyntäen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n 20 vuoden takauslainaa.

Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosaan sijoittuva Village Co-Living + LiM -hanke toteutetaan kohtuuhintaisena yhteisöasumisena. Yhteisöasumisen helsinkiläinen erityisosaaja Village Co-Living ja Euroopan laajuinen kohtuuhintaisen ja kestävän asuntotuotannon erityisosaaja LiM ovat yhdistäneet voimansa ratkaistakseen kalliin ja yksinäisen asumisen ongelmaa. Hankkeen kohderyhmä arvostaa kohtuuhintaista vuokraa, yhteisön tukea arjessa, laadukkaita yhteisölle räätälöityjä tiloja sekä mahdollisuutta vaikuttaa yhteisön päätöksentekoon.

Jätkäsaareen sijoittuva Kiertotalouskortteli-hanke edistää ekologista ja yhteisöllistä rakentamista. City Village CO-10 on kestävän kehityksen startup-yritys, joka kehittää ekologisen ja yhteisöllisen rakentamisen ratkaisuja. Circular City Village – Kiertotalouskortteli perustuu brittiläisen ekorakennuttajan ja yhteisöllisen asumisen suomalaisen kehittäjän ja toteuttajan kehittämään yhteisöllisen kaupunkiasumisen konseptiin (City Village CO-10). Kyseessä on yhteisöllinen kerrostalokortteli, joka suunnitellaan, rakennetaan ja jossa asutaan kymmenen kestävän kaupunkiasumisen periaatteen (CO-10) mukaisesti. Korttelin konseptin toteuttamisessa on tarkoitus hyödyntää One Brighton -hankkeesta (Brighton, 2010–2012) ja Sukupolvienkorttelista (Helsinki, Jätkäsaari 2017) kertyneitä kokemuksia. Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa kehittämisteemoina ovat rakentamisen aikainen kiertotalous ja vaativissa merellisissä olosuhteissa toteutettava teollinen puurakentaminen.

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoitteena on yhteistyöllä lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja uusia yksilöllisiä ratkaisuja. Voimakkaasti kasvavan kaupungin rakentaminen perustuu tiivistyvään kaupunkirakenteeseen ja hyviin joukkoliikenneyhteyksiin. 86 % Helsingin asunnoista on kerrostaloissa. Ohjelma tarjoaa rakennuttajille tilaisuuden kokeilla uutta ja saada kaupungin asiantuntijoiden sparrausta kehitystyöhön. Asukkaille ohjelma tarkoittaa uusia asumisen vaihtoehtoja ja esimerkkejä kerrostaloasumisen laadun parantamiseen.

 

Lisätietoa EXCESS-plusenergiatalo -hankkeesta

Lisätietoa Village Co-Living + LiM -hankkeesta

Lisätietoa Kiertotalouskortteli-hankkeesta

Lisätietoa Kehittyvä kerrostalo -ohjelmasta

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 9.12.2019