Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelmalla päästöt pudotetaan nollaan

Uutta Helsinkiä
13. joulukuuta 2019
Helsingin Satama Oy on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan ja tehnyt siihen liittyen oman toimenpideohjelman: Hiilineutraali Satama 2035.

Helsingin Satama Oy on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan ja tehnyt siihen liittyen oman toimenpideohjelman: Hiilineutraali Satama 2035.

Sen keskeisinä tavoitteina on, että Helsingin Sataman oma toiminta on hiilineutraalia vuonna 2035 ja että koko satama-alueen päästöt vähenevät 32 prosenttia vuoden 2015 tasosta. Helsingin Sataman omien toimintojen osuus satama-alueiden ilmastopäästöistä on vain viitisen prosenttia. Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelmalla päästöt pudotetaan nollaan.

Suurin osa Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelman toimenpiteistä toteutetaan ensimmäisten viiden vuoden aikana, vuosina 2020–2024. Toimenpiteitä päivitetään koko ohjelman ajan, kun uusia ratkaisuja ja teknologioita tulee markkinoille.

Omien tavoitteidensa lisäksi Helsingin Satama haluaa vaikuttaa myös muiden toimijoiden päästöihin, mikä voidaan toteuttaa ohjaavasti suosituksilla ja esimerkiksi ympäristöperustaisilla taloudellisilla kannustimilla. 

Helsingin Sataman tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi:

  • Aluspäästöjä vähennetään 25 prosenttia.
  • Raskaan liikenteen päästöjä vähennetään 60 prosenttia.
  • Satama-alueiden työkoneiden päästöjen vähentäminen 60 prosenttia.
  • Helsingin Satama on hiilineutraali omien päästöjensä osalta vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää satamasta:

Lue lisää Hiilineutraalista Helsingistä 

Kuva. Helsingin kaupunki / Pekka Holmström.