Malmin lentokentän vuokraaminen ilmailuun päättyy vuoden 2019 lopussa

Uutta Helsinkiä
20. joulukuuta 2019
Malmin lentokentän alueen vuokraus valvomattoman lentopaikan pitämiseen on päättymässä vuoden 2019 lopussa.Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ilmoitti kaupungille marraskuussa 2019, että myös lentopaikan pitolupa raukeaa vuodenvaihteessa. Kaupungille 20. joulukuuta tulleen tiedon mukaan Traficom on muuttanut kantaansa siten, että Malmin lentokenttäyhdistys ry:n lentopaikan pitolupa on voimassa myös 31.12.2019 jälkeen.

Malmin lentokentän alueen vuokraus valvomattoman lentopaikan pitämiseen on päättymässä vuoden 2019 lopussa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ilmoitti kaupungille marraskuussa 2019, että myös lentopaikan pitolupa raukeaa vuodenvaihteessa. Kaupungille 20. joulukuuta tulleen tiedon mukaan Traficom on muuttanut kantaansa siten, että Malmin lentokenttäyhdistys ry:n lentopaikan pitolupa on voimassa myös 31.12.2019 jälkeen.

Tämä ei tarkoita, että lentotoiminta tulee jatkumaan, sillä kaupunki on irtisanonut lentopaikkaa koskevan maanvuokrasopimuksen päättymään 31.12.2019. Malmin lentokenttäyhdistys ry:llä ei siten ole vuodenvaihteen jälkeen oikeutta alueen käyttämiseen.

Alueen suunnittelu jatkuu entisellään

Traficomin ilmoitus ei vaikuta maanvuokrasopimuksen päättymiseen tai Malmin lentokentän uuden asuinalueen suunnitteluun. Kaupunki suunnittelee Malmin lentokentän alueen tulevaa rakentamista ja valmistelee alueen väliaikaista käyttöä. Rakentaminen Malmin lentokentällä ja sen ympäristössä alkaa 2020-luvulla.

Malmin lentokentän valvomaton lentopaikka on ollut vuokrattuna Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle, joka toimii sen operaattorina. Lentopaikan vuokraamisesta päätti alun perin Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta vuonna 2016. Tuolloin yhdistyksen vuokra-aika määritettiin loppumaan viimeistään vuoden 2019 lopussa. Tämä on ollut yhdistyksen tiedossa nyt päättyvää sopimusta tehtäessä.

Lisätietoja

Uutinen 17.12.2020: Malmin lentokentän alue muuttuu – väliaikaisen
käytön yleissuunnitelma valmis 

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malminlentokentanalueUutta Helsinkiä: Malmin lentokentän alue

Kiinteistölautakunnan vuokrauspäätös (2016) 

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös maanvuokrasopimuksen irtisanomista
koskevien oikaisuvaatimusten hylkäämisestä