Kannelmäen peruskoululle tilapäiset tilat Kaarelankentän reunaan ja Runonlaulajantien toimipisteen pihalle

Esikaupungit
06. helmikuuta 2020
Kannelmäen peruskoulun 120 oppilaalle ja Vuorilinnan päiväkodin 35 esikoululaiselle rakennetaan tilapäiset väistötilat (Kaarelan raitti 3) nykyisen koulurakennuksen rakennusprojektin ajaksi. Koulun Runonlaulajantien toimipisteen (Runonlaulajantie 40) pihalle nousee uusi lisätila koulun käyttöön.

Kannelmäen peruskoulun 120oppilaalle ja Vuorilinnan päiväkodin 35 esikoululaiselle rakennetaan tilapäisetväistötilat (Kaarelan raitti 3) nykyisen koulurakennuksen rakennusprojektin ajaksi.Koulun Runonlaulajantien toimipisteen (Runonlaulajantie 40) pihalle nousee uusilisätila koulun käyttöön.

Työmaiden valmistelevat työt aloitetaan rakennuspaikoilla mahdollisimman pian, Kaarelan raitilla jo lähipäivinä. Varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus aloittaa helmikuussa.

Kuvassa alustava asemapiirros Kaarelan raitin tilapäisrakennuksen sijainnista

Kuva: Kaarelankentälle jää rakentamisen jälkeen hyvin tilaa leikkimiseen ja liikuntaan. Ajoneuvoliikenne ohjataan Kaarelankentän väistötilalle Kaarelan raitin suunnasta. Kun tilapäinen rakennus puretaan, alue ennallistetaan.

Kaarelankentän kohde on kiireellisempi ja tiloihin pyritään pääsemään jo maalis-huhtikuussa 2020. Runonlaulajatien lisätiloissa toiminta on tarkoitus alkaa syyslukukaudella. Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Työmaaliikenne on vilkkainta hankkeen alkuvaiheessa, kun työmaalla raivataan kasvillisuutta ja tehdään maaperän kunnostus- ja pohjarakennustöitä. Puita kaadetaan mahdollisimman vähän. Myös elementtien kuljetus tuo paikalle raskaita ajoneuvoja.

Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin nykyinen pysyvä toimipiste (Kaarelan raitti 1) puretaan sen jälkeen, kun oppilaat ovat muuttaneet väistötiloihin. Sen paikalle rakennetaan koululle uudisrakennus. Runonlaulajantien pysyvälle koulurakennukselle on alustavasti ohjelmoitu laajennushanke vuosille 2023‒2024. Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

 

Kartta Runonlaulajan toimipisteen lisätilan alustava sijainti.