Kontulan keskustassa käynnistyy arkkitehtuurikilpailu

Mellunkylä
14. helmikuuta 2020
Kontulan keskusta-alueelle, tutummin Kontulan ostarin alueelle, haetaan uutta suuntaa arkkitehtuurikilpailulla. Kilpailun järjestävät ostarin alueella liikekiinteistöjä omistavat yhtiöt.

Kilpailu alueen rakennusten ja kaupunkikuvan kehittämisestä käynnistyy helmikuun lopulla, ja sen tarkoituksena on löytää alueelle toimiva kokonaissuunnitelma, jonka ideoiden pohjalta kaupunki voi alkaa valmistella asemakaavan muutosta. Voittajaehdotus valitaan tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Ideakilpailu järjestetään kutsuperiaatteella, ja kilpailuohjelma julkaistaan helmikuun lopulla. Kilpailuun on kutsuttu viisi arkkitehtitoimistoa, ja sen tuloksena halutaan kaupunkikuvallisesti laadukkaita sekä samalla teknisesti ja taloudellisesti toimivia ideoita. Kutsutut arkkitehtitoimistot ovat Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy (AOR), Aihio Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto OPUS Oy, BDP Architects sekä JKMM Arkkitehdit Oy.

Kilpailun järjestävät neljä kiinteistöyhtiötä, jotka omistavat Kontulan ostoskeskuksen alueen rakennukset: KOy Kontulan Asemakeskus, Kontulan Ostoskeskus Oy, KOy Helsingin Toimitilat sekä Kontulan Palvelutalo Oy. Yhtiöt tekevät selvitystyötä yhteistyössä kaupungin tontti- ja kaavoituspalvelujen kanssa.

Helsingin kaupunki on osakkaana Kontulan Palvelutalo Oy:ssä ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloissa. Kaupunki on mukana järjestelyissä omistamiensa kiinteistöyhtiöiden kautta, asiantuntijana palkintolautakunnassa, maanomistajana sekä tarjoaa kilpailijoille lähtötietoja alueen kaupunkitilasta.

Kaupunkilaiset voivat osallistua Kontulan keskustan tulevaisuuden suunnitteluun

Kaikki viisi kilpailuehdotusta julkaistaan kaupungin Kerro Kantasi -palvelussa, jossa kaupunkilaiset voivat kertoa niistä mielipiteensä ennen voittajan valitsemista. Kysely aukeaa toukokuun lopulla. Kilpailun tuomaristo ottaa kommentit huomioon yhtenä osana päätöstään. Lisäksi Kontulan alueen asukkaita ja yrittäjiä on ollut mukana kilpailun valmistelua varten koolle kutsutussa sparrausryhmässä.

Kilpailun avulla selvitetään tulevaisuuden mahdollisuuksia

Keskustan rakennusten tulevaisuus on vielä avoinna. Arkkitehtuurikilpailun avulla selvitetään kehittämisen mahdollisuuksia ja uudistusten laajuutta. Kilpailun järjestäjien tarkoituksena on kehittää aluetta vaiheittain ja sen nykyisen toiminnan lähtökohtia kunnioittaen. Alueelle tutkitaan asuinrakentamista. Liike- ja julkisten palvelujen tiloja kaavaillaan paikalle laajuudeltaan suunnilleen saman verran kuin nykyään. Tilojen toiminta pyritään mahdollisuuksien mukaan turvaamaan uudistusten aikana.

Kontulan keskusta on kasvava aluekeskus, jota on tarkoitus kehittää yhä tiiviimmäksi ja monipuolisemmaksi kaupunginosakeskukseksi. Keskusta ja ostoskeskus sijaitsevat metron ja suunnitteilla olevan pikaraitiolinja Raide-Jokeri II:n solmukohdassa. Alueella on monipuoliset palvelut, ostarin liiketilat ovat hyvin käytössä, ja alueella on vilkasta järjestö- ja kulttuuritoimintaa.

Kontulan keskustan kehittymistä voit jatkossa seurata Uutta Helsinkiä -sivustolla:
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/mellunkyla/kontulankeskus

Kuva: Marja Väänänen