Pihlajiston ala-asteelle väistötila Pihlajalaaksoon

Esikaupungit
14. helmikuuta 2020
Väistötilat ovat tarpeen, koska nykyinen Pihlajiston ala-asteen koulurakennus vaatii peruskorjauksen. Väistötila rakennetaan nykyisen koulun lähelle, leikkipuisto Salpausselän toiselle puolelle Pihlajalaaksoon. Näin koululaisten arki säilyy lähes ennallaan. Väistötilahanke alkaa Pihlajalaaksossa maanrakennustöillä.

Väistötilat ovat tarpeen, koska nykyinen Pihlajiston ala-asteen koulurakennus vaatii peruskorjauksen. Väistötila rakennetaan nykyisen koulun lähelle, leikkipuisto Salpausselän toiselle puolelle Pihlajalaaksoon. Näin koululaisten arki säilyy lähes ennallaan. Väistötilahanke alkaa Pihlajalaaksossa maanrakennustöillä.

Väistötilahankkeen urakoitsija on valittu ja rakennuksen tarkempi suunnittelu käynnistyy. Rakentamista valmistelevat maanrakennustyöt käynnistetään mahdollisimman pian. Siten väistötilan varsinaiset rakennustyöt voidaan aloittaa syksyllä ja rakennus valmistuisi arviolta vuodenvaihteessa. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Väistötilakokonaisuuden tarkemmassa suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota huoltoliikenteen järjestämiseen sekä turvalliseen kulkuun koululle, päiväkodille ja leikkipuistoon. Pihlajalaakson puita säilytetään mahdollisimman paljon ja myös leikkipuiston ja tilapäisen koulun väliin jäävä viherkumpu säilyy ennallaan. Puisto ennallistetaan sen jälkeen, kun tilapäinen opetusrakennus myöhemmin puretaan.

Työmaaliikenne on vilkkainta hankkeen alkuvaiheessa, kun työmaalla tehdään maaperän kunnostus- ja pohjarakennustöitä. Myös elementtien kuljetus vaatii raskasta kalustoa. Turvallisuuden varmistaminen on työmaiden arkea. Työmaa aidataan.

Väistötilalle etsitiin uusi paikka, koska Viikinmäessä aiemmin tarjolla ollut paikka on kehittynyt alueen keskeiseksi ulkopeli- ja liikuntapaikaksi, josta ei haluta luopua.

Pysyvän rakennuksen perusparannuksen toteuttajan haku jatkuu

Pihlajiston ala-asteen nykyisen rakennuksen (Pihlajistontie 3) korjaushankkeen toteutus kilpailutettiin, mutta kaupunki ei saanut yhtään tarjousta. Viikolla neljä alkaneet suorat neuvottelut korjaustyön toteutuksesta eivät myöskään johtaneet sopimukseen. Toteuttajan haku jatkuu.

Nykyisiä tiloja vielä kohennetaan

Koulun toiminnan suunnitellaan jatkuvan nykyisissä opetustiloissa siihen asti, kun koulu voi muuttaa väistötiloihin. Kaupunki tekee vielä toimenpiteitä olosuhteiden parantamiseksi koulussa. Olosuhteita on tänä talvena kohennettu poistamalla seinistä juuttikankaita ja lisäämällä ilmanpuhdistimia. Kaupunki aloittaa tällä viikolla selvityksen, voiko rakennuksen ilmanvaihtoa säätää paremmin tasapainoon. Myös märkätilojen käyttöön ja kalusteisiin liittyviä muutoksia selvitetään.