Hernesaaren kärki syntyy kierrätyslouheesta

Hernesaari ja Telakkaranta
19. helmikuuta 2020
Hernesaaren täytöt ja kaivuut kartalla.
Jätkäsaaren rantaviiva alkaa olla lopullisessa muodossaan, pian vastaava täyttötyö jatkuu Hernesaaren puolella. Jätkäsaaren meritäyttöjen suunnittelija Tommy Nyman Rambollista suunnittelee jo täyttä häkää Hernesaaren meritäyttöjä.

Suunnittelua tarvitaan, sillä Hernesaari on rakennusmaana yhtä haastavaa kuin muutkin vanhat merenrannat: vanhoja heikosti kantavia meritäyttöjä, huonolaatuisia maamassoja ja pilaantuneita maita. Meritäyttöjen ansiosta Hernesaaren pinta-ala kasvaa 8 hehtaaria. Niiden alta täytyy vain ensin ruopata aikamoinen kerros savea.

“Meren pohjasta poistetaan ensin niin sanottu kulttuurikerros, jossa näkyy ihmisen kädenjälki”, Nyman kertoo.

Tämä haitta-aineita sisältävä sedimenttikerros nostetaan kuivalle maalle jatkokäsittelyä varten. Syvemmällä oleva puhdas savi läjitetään vesiluvan ehtojen mukaisesti merelle kaupungin hallinnoimille ruoppausmassojen läjitysalueille.

Ensi vaiheessa toteutettava Hernesaaren itärannan meritäyttö vaatii melkoisen kasan kivilouhetta, Nymanin laskelmien mukaan noin miljoona kuutiota. Onnekkaasti leijonan osa siitä järjestyy pääkaupunkiseudulta, sillä Vuosaaren satamaväylän syventäminen on juuri alkamassa. Merenalaisissa louhintatöissä syntyy arviolta 0,7 miljoonaa kuutiota kiveä, joka voidaan kuljettaa proomuilla suoraan Hernesaareen.

“Se tarkoittaa yli 10 miljoonan euron säästöä verrattuna siihen, että ostaisimme louheen”, kertoo Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen.

Proomukuljetuksilla polttoainettakin säästyy arvioilta 1,3 miljoonaa litraa kumipyöräkuljetuksiin verrattuna, ja samalla vältetään noin 100 000 kuorma-autolastin ralli läpi kantakaupungin.

Teksti: Petja Partanen
Artikkeli on julkaistu alunperin Ruoholahden Sanomissa 2/2020.