Jätkäsaaren putkikeräysjärjestelmän käyttö kasvaa vuosi vuodelta

Jätkäsaari
21. helmikuuta 2020
Rööri on Jätkäsaaren jätteenkeräysjärjestelmä.
Jätkäsaaren jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöönotto alkoi vuonna 2014. Järjestelmää rakennetaan jatkuvasti Jätkäsaaren alueen laajentuessa. Putkikeräysjärjestelmään kuului vuoden 2019 lopussa 106 taloyhtiötä ja noin 9000 asukasta.

Putkijärjestelmällä kerätyn jätteen määrä oli vuonna yhteensä 1 452 tonnia. Edellisestä vuodesta määrä kasvoi 13 %:lla. Sekajätteen osuus kerätyn jätteen määrästä oli noin 1000 tonnia.

Muovia kerättiin viime vuonna reilut 5,5 kilogrammaa henkilöä kohti

Viime vuonna erityisesti biojätteen, muovin ja paperin suhteelliset keräysmäärät kasvoivat. Biojätteen keräys määrä kasvoi vuonna 2019 kolmanneksella ja paperin neljänneksellä. Biojätettä kerättiin viime vuonna lähes 24 kilogrammaa per henkilö ja paperijätettä reilut 14 kilogrammaa. Muovia kerättiin viime vuonna Jätkäsaaressa ensimmäistä kertaa koko vuoden ajan ja sitä kertyi noin 5,6 kg/henkilö.

Jätkäsaaren putkikeräyksen johto vaihtui vuoden 2019/2020 vaihteessa. Osakeyhtiön toimitusjohtajana aloitti 1.1.2020 Jouni Spets.

Spetsiltä voi kysyä Rööriin liittyvissä asioissa: e-mail: jouni.spets@jatkasaarenroori.fi, puh. 040 5927320.