Malmin keskustavisio valmistui: aseman ympäristö tärkein kehityskohde

Uutta Helsinkiä
24. helmikuuta 2020
Malmin keskustan uudistamiseksi on tehty keskustavisioksi nimettyä suunnitelmaa vuodesta 2018 saakka. Työ on nyt valmistunut. Visiossa tärkeimmäksi uudistuskohteeksi tunnistettiin Malmin aseman ympäristö. Vision tavoitteena on kehittää Malmista koko Koillis-Helsingin vahva, vetovoimainen ja viihtyisä keskus.

Malmin keskustan uudistamiseksi on tehty keskustavisioksi nimettyä suunnitelmaa vuodesta 2018 saakka. Työ on nyt valmistunut. Visiossa tärkeimmäksi uudistuskohteeksi tunnistettiin Malmin aseman ympäristö. Vision tavoitteena on kehittää Malmista koko Koillis-Helsingin vahva, vetovoimainen ja viihtyisä keskus.

Suunnittelijat ovat koonneet asukkaiden, yrittäjien, kiinteistönomistajien ja kaupungin toimialojen tarpeita ja toiveita yhteen laajan verkostoyhteistyön ja selvitysten avulla. Eri osapuolten käsitys Malmin keskustan uudistamisesta on ollut samansuuntainen: aseman ympäristön uudistaminen ja sen vetovoimaisuuden parantaminen on nähty kaikkein tärkeimpänä asiana.

”Konseptissa ideoitu Sydän-Malmi toimii Ylä- ja Ala-Malmia yhdistävänä keskustakorttelien vyöhykkeenä ja yhtenäisen keskustan ytimenä”, kuvailee arkkitehti Antti Mentula suunnitelman perusideaa.

”Visio kokoaa yhteen Malmin lukuisat mahdollisuudet mm. vehreyden, asumisen, palvelujen, liikenteen ja ilmastonmuutoksen vastaisen työn näkökulmasta”, toteaa Mentula. 

Asukkaat jasidosryhmät mukana tiiviisti

Mentulan mukaan vuorovaikutus on ollut erittäin suurena apuna visiotyön laatimisessa.​ Malmin keskustan kehittämisestä järjestettiin syksyllä 2018 karttakysely, johon saatiin tuhansia karttavastauksia. Kyselyn yhteydessä saattoi ilmoittautua sparrausryhmään, joka jatkoi kyselyn tulosten analysointia ja loi näkemyksen siitä, millainen tulevaisuuden Malmin keskustan tulisi olla. Asukkaiden työ on hyvin samansuuntainen kuin kaupungin tahtotila.

”Olemme olleet hyvin tyytyväisiä tuloksiin, joita asukkaiden kanssa yhdessä tehty visiointi on tuottanut. Malmi ei ole rakentunut ostarin varaan tai metsälähiöksi, vaan sen on aina ollut monipuolinen kaupunkikeskusta. Olemme kaivaneet yhdessä asukkaiden ja muiden tahojen kanssa Malmin vahvuuksia esiin ja miettineet, kuinka niitä voisi vahvistaa ja kehittää edelleen”, Mentula kuvaa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Malmin keskustan visiota 25.2.2020.

Vision valmistumisen jälkeen Malmin keskustan kehittäminen jatkuu suunnitteluperiaatteiden laadinnalla. Suunnitteluperiaatteet tarkoittavat yhteisiä linjauksia, joiden mukaan suunnittelua jatketaan esimerkiksi asemakaavoja laatimalla. Suunnitteluperiaatteista kerätään myös asukkaiden mielipiteitä vuoden 2020 aikana.

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousaineisto

Visioraportti ja havainnekuvia