Kilpailu tuo uusia ideoita Kontulan keskuksen kehittämiseen

Mellunkylä
02. maaliskuuta 2020
Ilmakuvassa näkyvät Kontulan keskustan ideakilpailun kilpailualueen rajat.
Kontulan keskustan tulevaisuudelle haetaan uutta suuntaa helmikuun lopussa käynnistyneellä arkkitehtuurikilpailulla. Kontulan ostarin ympäristöä koskevan ideakilpailun järjestävät alueen liikekiinteistöt omistavat yhtiöt.

Ideakilpailu käynnistyi 24. helmikuuta Kontulan ostarilla, jossa arkkitehtitoimistot tutustuivat alueeseen paikallisten asiantuntijoiden esittelemänä. Kilpailuehdotukset julkaistaan toukokuun lopulla Kerro Kantasi -verkkopalvelussa, jossa kaupunkilaiset voivat kertoa niistä mielipiteensä. Kilpailun voittaja julkistetaan syyskuun loppuun mennessä.

Kilpailun tarkoituksena on löytää ostarin alueelle toimiva kokonaissuunnitelma, jonka ideoiden pohjalta kaupunki voi alkaa valmistella asemakaavan muutosta. Kilpailun avulla selvitetään alueen kehittämisen mahdollisuuksia sekä uudistusten laajuutta. Ostoskeskus ja muut palvelut jatkavat toimintaansa kilpailun aikana normaalisti.

Kutsukilpailussa on mukana viisi nimekästä arkkitehtitoimistoa. Kutsutut toimistot ovat Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy (AOR), Aihio Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto OPUS Oy ja JKMM Arkkitehdit Oy sekä brittiläinen toimisto BDP Architects. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. 

Kilpailusta saatavia ideoita voidaan hyödyntää asemakaavoituksessa joko kokonaan tai osittain. Alueen suunnittelusta ja jatkosta päätetään myöhemmin.

Muutoksia Kontulan keskuksen alueella voi arvion mukaan näkyä aikaisintaan 2020-luvun puolivälin jälkeen. Yhtiöiden käytössä olevien tonttien maanvuokrasopimus on voimassa vuoteen 2025 asti ja kaikki muutokset edellyttävät luonnollisesti yhtiöiden päätöksentekoa.

Kilpailu etsii uusia ideoita kaupunkiympäristöön

Kilpailun tarkoituksena on kartoittaa erilaisia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja Kontulan keskuksen alueen arkkitehtuurista ja maankäytöstä, ei laatia vielä valmiita suunnitelmia rakentamisesta. Ideakilpailun avulla halutaan selvittää, millaista kaupunkiympäristöä alueelle olisi tulevaisuudessa mahdollista rakentaa.

Nykyisten rakennusten tulevaisuus on vielä avoinna. Keskustan alueelle suunnitellaan asuntojen lisäämistä ja ympäristön uudistamista.

Julkisille palveluille arvioidaan olevan tulevaisuudessa suunnilleen yhtä paljon tilaa kuin tällä hetkellä ja liiketiloja hieman nykyistä enemmän, ennustetun väestönkasvun mukaisesti. Asuntoja kaavaillaan noin 1500-1600 asukkaalle.

Keskuksen palvelujen kirjoa halutaan lisätä mutta sen ei ole tarkoitus kilpailla Itä-Helsingin suurten ostos- ja palvelukeskusten kanssa.

 Lotta Suistoranta

Monipuolinen ja tiivis kaupunginosakeskus

Kilpailussa korostuu tasapainon löytäminen monen eri näkökulman välillä. Kontulalle tavoitellaan vahvempaa roolia kaupunginosakeskustana, ja alueelle halutaan luoda houkuttelevaa, urbaania kävely-ympäristöä.

Helsingin uudessa yleiskaavassa Kontulan keskustaa pyritään kehittämään monipuoliseksi, kauppaa ja julkisia palveluita, toimitiloja, asumista, puistoja, virkistys- ja liikuntapalveluita sekä kaupunkikulttuuria yhdisteleväksi alueeksi. Tulevaisuudessa alueelle toivotaan nykyistä monimuotoisempaa asuntotarjontaa. Tähtäimessä onkin liiketilojen, palvelujen ja asumisen innovatiivinen yhdistäminen.

Joukkoliikenteen solmukohdassa sijaitsevassa keskuksessa on jo nyt runsaasti päivittäispalveluja, ja sieltä löytyvät ruokakaupat ja ravintolat sekä kirjasto, uimahalli, terveysasema, nuorisotalo ja skeittihalli. Keskuksessa on myös vilkasta järjestö- ja kulttuuritoimintaa sekä tapahtumia. Keskuksen julkisen liikenteen yhteydet parantuvat entisestään, mikäli metron lisäksi suunniteltu Raide-Jokeri II toteutuu.

Kilpailun järjestäjien tavoitteena on yhtenäistää keskuksen nykyiset palvelut ja uusi asuinrakentaminen viihtyisäksi, yhteisölliseksi kokonaisuudeksi. Tiivis ja monipuolinen asuntorakentaminen tuo alueen palveluille käyttäjiä tulevaisuudessakin.
 

Kiinteistöjen omistajat alullepanijoina

Kilpailun järjestävät neljä kiinteistöyhtiötä: KOy Kontulan Asemakeskus, Kontulan Ostoskeskus Oy, KOy Helsingin Toimitilat sekä Kontulan Palvelutalo Oy, jotka omistavat keskusta-alueen nykyiset rakennukset.

Helsingin kaupunginhallitus myönsi yhtiöille viime syksynä varauksen kehityshankkeen toteuttamisen edellytysten selvittämiseen. Varaus on voimassa kevääseen 2024 asti, minkä jälkeen kaupunki esittää alueen varaamista ja luovuttamista hakijoille, jos hanke osoittautuu toteuttamiskelpoiseksi.

Yhtiöt tekevät selvitystyötä yhteistyössä kaupungin tontti- ja kaavoituspalvelujen kanssa. Kaupunki on mukana järjestämässä kilpailua omistamiensa kiinteistöyhtiöiden kautta sekä maanomistajana, lisäksi kaupungin asiantuntijoita on mukana kilpailua tuomaroivassa palkintolautakunnassa.
 

Muutoksen lähtökohtana Kontulan henki

Yksi Kontulan keskustan vahvuuksista ovat aktiiviset asukkaat ja pienyrittäjät. Keskuksen elävöittämisessä halutaankin mahdollistaa muun muassa tapahtumien järjestäminen. Kontulasta halutaan myös tehdä suositumpi esimerkiksi nuorten ensiasunnon ostajien valitessa asuinaluettaan.

Osalle asukkaista ostarin nykyinen ympäristö näyttäytyy kyselyjen mukaan myös levottomana ja turvattomana.

Alueella on rakennuskantaa eri aikakausilta. Ostoskeskus on avattu vuonna 1967, ja sitä on laajennettu 1980-luvulla. Uimahalli on valmistunut vuonna 1970, kirjaston ja nuorisotalon kokonaisuus 1975 sekä terveysasema vuonna 1988.

Kontulan alueen asukkaita on ollut mukana kilpailua varten kootussa sparrausryhmässä. Noin 20 paikallisasiantuntijan ryhmän, johon kuuluu sekä asukkaita, yrittäjiä, eläkeläisiä, ostarin työntekijöitä sekä muita aktiivisia toimijoita, tehtävänä on ollut tuoda erilaiset näkökulmat alueen tulevaisuuden palveluista ja niiden tarvitsemista tiloista tiedoksi kilpailuun osallistuville arkkitehdeille.

Kaikki kaupunkilaiset voivat vaikuttaa kehityksen suuntaan kommentoimalla ehdotuksia keväällä 2020. Kaikki viisi kehitysehdotusta julkaistaan verkossa ja kaupunkilaiset voivat kertoa niistä mielipiteensä ennen voittajan valitsemista. Kilpailun tuomaristo ottaa kommentit huomioon yhtenä osana päätöstään.
 

Teknisesti vaativa kohde esillä toista kertaa

Kontulan keskusta-alueen tulevaisuutta on pohdittu aiemminkin. Edellinen kehittämishanke jäi odottamaan teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisempia ideoita viime vuosikymmenen alkupuolella.

Keskuksen alueen suunnittelu on erittäin haastavaa, sillä maan alla kulkeva metrorata tekee täydennysrakentamisesta kallista. Lisäksi alueen kiinteistöjen laaja omistuspohja ja erilaisten omistajien tarpeet vaativat tavanomaista enemmän neuvottelua sekä vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen läpikäyntiä.

Kilpailijoiden on myös mietittävä mahdollisia tulevia rakennushankkeiden vaiheita siten, että alueen päivittäistavarakaupat, apteekki ja muut palvelut olisivat käytössä, ja että myös ravintola- ja pienyrittäjien olisi mahdollista jatkaa toimintaansa.

Koko Mellunkylää täydennysrakennetaan nyt kovaa vauhtia, ja Kontulan keskustan kehittäminen luo asuntoja ja palveluja kasvavalle asukasmäärälle myös tulevaisuudessa.
 

Kontulan keskustan ideakilpailun kilpailuohjelma

 

Lisätiedot

Arkkitehti Laura Viljakainen
Kaupunkiympäristö, maankäyttö ja kaupunkirakenne
Asemakaavoitus, itäinen alueyksikkö
laura.viljakainen(at)hel.fi
puh (09)310 37243

Kontulan keskustassa sijaitseva ostoskeskus on nykyisellään Suomen suurin avo-ostari.