Päiväkoti Muksulaaksolle etsitään uusia tiloja

Raide-Jokeri
06. maaliskuuta 2020
Päiväkoti Muksulaakso
Päiväkoti Muksulaakson sijainti tulee muuttumaan, jos Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma hyväksytään ja sairaalahanke jatkuu. Päiväkotirakennus on tarkoitus purkaa, koska sen paikalle rakennettaisiin osa uudesta sairaalarakennuksesta. Muuton ajankohtaan vaikuttavat sairaalahanke ja korvaavien tilojen kunnostamisen aikataulu.

Päiväkoti Muksulaakson sijainti tulee muuttumaan, jos Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma hyväksytään ja sairaalahanke jatkuu. Päiväkotirakennus on tarkoitus purkaa, koska sen paikalle rakennettaisiin osa uudesta sairaalarakennuksesta. Muuton tarkkaan ajankohtaan vaikuttavat sairaalahanke ja korvaavien tilojen kunnostamisen aikataulu.

Tämänhetkisen arvion mukaan Muksulaakson päiväkodin toiminta voisi jatkua nykyisissä tiloissa (Urheilukatu 9) vuoden 2021 syksyyn asti. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Helsingin kaupunki on jo alkanut selvittää, minne päiväkodin toiminta voidaan siirtää. Selvitykset ovat jo pitkällä. Ensisijaisesti paikkaa on haettu lähialueen olemassa olevasta rakennuskannasta.

Tiedotamme lisää tiloista ja muuton aikataulusta, kun saamme tarkempaa tietoa.

Laakson sairaala-alueelle suunnitellaan laajaa uudis- ja perusparannushanketta, Laakson yhteissairaalaa. Se tuo kauan kaivatut nykyaikaiset sairaalatilat mm. kuntoutujille, ikääntyneille sekä psykiatrista hoitoa tarvitseville. Uudet tilat ovat välttämättömät. Nykyiset hajallaan sijaitsevat tilat ovat huonokuntoiset, eivätkä ne sovellu nykyaikaiseen potilashoitoon. Laakson yhteissairaalan hanke on etenemässä hankepäätösvaiheeseen.

Laakson sairaala-alueen suunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä on haarukoitu myös mahdollista päiväkodin paikkaa sairaala-alueelle. Asemakaavamuutoksen luonnos ja sairaalahanke sallisivat päiväkodin sijoittamisen alueen säilytettäviin rakennuksiin. Päiväkodin toteuttamisesta Laaksoon ei ole tehty päätöstä, koska tilat vapautuisivat aikaisintaan arviolta vuonna 2026. Päiväkodin toteuttaminen alueelle edellyttää vähintään sitä, että päiväkodille saataisiin perusparannuksella sen toimintaan soveltuvat, terveelliset ja turvalliset tilat sekä riittävät ulkoilualueet.

Päiväkoti Muksulaakso

Laakson yhteissairaalahanke