Jätkäsaaren liikennesuunnitteluun pohditaan pitkän aikavälin ratkaisuja

Jätkäsaari
10. maaliskuuta 2020
Eteläisen Helsingin liikenteen kokonaisuuden kehittämiseksi on meneillään useita hankkeita. Muun muassa Helsingin kaikkien satama-alueiden tulevaisuuden strategista tarkastelua tehdään tänä keväänä. Tarkastelu koskee pitkää aikaväliä, joten mahdolliset muutokset ja niiden vaikutukset eivät kohdistu lähivuosiin. Sataman investoinnit ovat mittavia ja ne edellyttävät ennakoitavuutta vuosikymmeniksi eteenpäin.

Eteläisen Helsingin liikenteen kokonaisuuden kehittämiseksi on meneillään useita hankkeita. Muun muassa Helsingin kaikkien satama-alueiden tulevaisuuden strategista tarkastelua tehdään tänä keväänä. Tarkastelu koskee pitkää aikaväliä, joten mahdolliset muutokset ja niiden vaikutukset eivät kohdistu lähivuosiin. Sataman hankkeen väliraportti löytyy tämän linkin takaa. Sataman investoinnit ovat mittavia ja ne edellyttävät ennakoitavuutta vuosikymmeniksi eteenpäin.

Myös Helsingin kaupunki laatii omaa tulevaisuuskuvaa, jossa määritetään erilaisia mahdollisia liikenteen kehityspolkuja ja niiden vaikutuksia. Selvitystä tehdään, koska liikkuminen on ylipäätään murroksessa.

Sataman hinnoittelulla ohjataan raskasta liikennettä Vuosaaren satamaan

Helsingin Satama otti vuoden 2019 alusta käyttöön hinnoittelumallin, joka ohjaa rekkaliikennettä vilkkaimpina aikoina keskusta-alueen satamista Vuosaaren satamaan. Raskas liikenne ei vuoden 2019 aikana keskustan satamissa kasvanut ja samaan aikaan Vuosaaren rekkaliikenne kehittyi positiivisesti.

Liikenteen hinnoittelulla ei kuitenkaan voida siirtää kaikkea sataman rekkaliikennettä Vuosaareen, mutta rekkaliikenteen kasvun ohjaaminen sinne on realistista. Hintaohjaus on toiminut toivotulla tavalla ja satama jatkaa sitä myös kuluvana vuonna.

Helsingin keskustaan liikennöivät matkustajalautat tuovat merkittävän määrän Suomen ulkomaankaupalle ja elinkeinoelämälle keskeisistä kuljetuksista ja ne kasvattavat keskustan elinvoimaisuutta ja matkailun vetovoimaa. Rahdin ja matkustajien kuljettaminen samoissa laivoissa on matkustajavarustamoille kannattavan liiketoiminnan edellytys. Samalla se on ympäristön kannalta järkevintä.

Parempi tilannekuva helpottaa liikennesuunnittelua

Samalla ollaan laatimassa Länsisataman liikenteen kokonaiskuvaa. Tavoitteena on tuottaa lisää reaaliaikaista tietoa siitä, mitä tapahtuu, kun laivat saapuvat satamaan ja autot siirtyvät laivalta katuverkkoon. Länsisataman katuverkon tilannekuva selvittää eri mahdollisuuksia opastaa henkilöautot sopivinta reittiä pois Jätkäsaaresta. Sujuvuuden lisäksi huomioidaan myös liikenneturvallisuus. Reaaliaikaisen liikennetiedon keruuta kehitetään myös sataman just in time -logistiikkatyössä.

Jätkäsaaressa ei ole enää raskaan liikenteen pysäköintialueita tai levähdysalueita. Raskaanliikenteen levähdysalueista on pulaa koko Uudenmaalla ja siihen pyritään etsimään ratkaisua Uudenmaan ELY-keskuksen, yritysten ja kaupunkien toimesta. Levähdysalueilta pystyttäisiin syöttämään liikennettä satamiin paremmin oikeaan aikaan.   

Suuria tammikuussa hylätyn Länsilinkin ramppisuunnitelman kokoisia muutoksia Jätkäsaaren liikenneratkaisuihin ei 2020-luvulla ole kuitenkaan tällä hetkellä suunnitteilla. Länsilinkin alueen vuorokauden liikenteestä vain pieni osa tulee sataman liikenteestä. Laivojen saapuessa Tyynenmerenkatu sekä Länsilinkin ympäristö ruuhkautuvat, mutta laiva-aikojen ulkopuolella liikenne sujuu pääosin hyvin.