Älyliikenneratkaisut ja valmistuva katuverkko sujuvoittavat Jätkäsaaren liikennettä

Jätkäsaari
12. maaliskuuta 2020
Jätkäsaaren liikenteen sujuvoittamisen lähtökohtana ovat tulevaisuudessa älyliikenteen ratkaisut ja sataman toimet, koska niin Länsilinkin ramppi kuin maanalainen kokoojakatukaan eivät ole saaneet Helsingissä poliittisesti enemmistön kannatusta. Samalla myös alueen katuverkon valmistuminen parantaa liikenneyhteyksiä.

Jätkäsaaren liikenteen sujuvoittamisen lähtökohtana ovat tulevaisuudessa älyliikenteen ratkaisut ja sataman toimet, koska niin Länsilinkin ramppi kuin maanalainen kokoojakatukaan eivät ole saaneet Helsingissä poliittisesti enemmistön kannatusta. Samalla myös alueen katuverkon valmistuminen parantaa liikenneyhteyksiä.

Älyliikennevaloista sujuvuutta kriittisiin risteyksiin

Jätkäsaari on älyliikenteen kokeilualue Helsingissä. Alueella testataan useita liikennettä sujuvoittavia liikkumisen palveluja uusien teknologioiden nopeilla Mobility Lab -kokeiluilla. Yhdessä kokeiluita tekevät yritykset, tutkimuslaitokset, kaupunki ja asukkaat.

Yksi keskeinen Mobility Labin kokeilu on tekoälyä hyödyntävät älyliikennevalot. Kokeilulla tavoitellaan valo-ohjauksen optimointia eri suunnista tulevien ajoneuvojen liikennemäärien mukaisesti. Älyliikennevaloilla parannetaan liikenteen sujuvuutta Jätkäsaaren kriittisessä seitsemän risteyksen kokonaisuudessa Tyynenmerenkadulta Länsiväylän alkuun. Tutkimushankkeessa alueen liikennevaloja mallinnetaan simuloimalla todellisia liikennetilanteita. Mallinnuksen jälkeen valo-ohjausmuutokset toteutetaan reitillä sijaitseviin liikennevaloihin, jos simuloinnit osoittavat muutokset tarpeellisiksi.

Valmistuvat raitiotielinjat ja kevyen liikenteen silta parantavatjulkista ja sisäistä liikennettä

Jätkäsaaren katuverkko on tällä hetkellä monin paikoin vielä keskeneräinen ja liikennetilanne paranee, kun katuverkko valmistuu. Atlantinsillan ja Atlantinkadun myötä koko Jätkäsaarta kiertävät raitiotielinjat saadaan kääntöpaikkoja lukuun ottamatta valmiiksi vuoden 2021 alussa. Sen jälkeen Jätkäsaarta palvelee kolme raitiotielinjaa. Muutokset reiteissä parantavat joukkoliikenteen palvelutasoa erityisesti Atlantinkadun varrella asuvilla. Myös Länsisatamankadun ja sen ylittävä jalankulku- ja pyörätiesilta parantaa valmistuessaan alueen sisäistä liikennettä.

Lisäksi toteutukseen on tulossa Jätkäsaarenlaiturin kolmannen ryhmityskaistan pidentäminen. Sen ajankohta on 2020-luvun puolivälissä. Remontin yhteydessä on harkinnassa myös katualueen laajennus, jolloin Jätkäsaaresta poistuvien kaistojen määrää ja kävelylle varattua tilaa voisi kasvattaa. Toimenpide vaatinee asemakaavamuutoksen, sillä rakentaminen ulottuisi nykyiselle vesialueelle.

Suuria tammikuussa hylätyn Länsilinkin ramppisuunnitelman kokoisia muutoksia Jätkäsaaren liikenneratkaisuihin ei 2020-luvulla ole kuitenkaan tällä hetkellä suunnitteilla. Länsilinkin alueen vuorokauden liikenteestä vain pieni osa tulee sataman liikenteestä. Laivojen saapuessa Tyynenmerenkatu sekä Länsilinkin ympäristö ruuhkautuvat, mutta laiva-aikojen ulkopuolella liikenne sujuu pääosin hyvin.

Uutisen kuva: Antti Pulkkinen