Lentoasemankortteleiden asemakaava päätöksentekoon

Uutta Helsinkiä
13. maaliskuuta 2020
Malmin lentokentän alueelle suunnitellun Lentoasemankortteleiden asemakaavaehdotus on valmistunut. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asemakaavamuutosta 17.3.

Malmin lentokentän alueelle suunnitellun Lentoasemankortteleiden asemakaavaehdotus on valmistunut. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asemakaavamuutosta kokouksessaan 17.3.2020.

Lentoasemankorttelit sijaitsevat Malmin lentokentän alueen eteläosassa, suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja Tattariharjuntien varrella. Alueelle suunnitellaan asuntoja noin 2200 asukkaalle. Alueelle tulee pelastusasema, koulu, päiväkoti sekä lähipalveluja. Noin puolet alueesta on viheraluetta. Lentoasemanpuistosta muodostuu koko alueelle rakennettavan puistoverkoston keskeisin viheralue.

Lentoasemakortteista muodostuu monimuotoinen, kestävä, urbaani ja hyviin julkisen liikenteen yhteyksiin tukeutuva alue. Rakentamisen alkuvaiheessa asukkaat käyttävät Tattariharjuntien busseja.  Alueelle on suunniteltu kahta pikaraitiotietä. Ensimmäisenä on alkanut Viikki–Malmi -raitiotien suunnittelu. Myöhemmin tulevaisuudessa suunnitteilla on myös kehämäinen Jokeri 2-raitiotie.

Lentoasemanpuistovaalii arvokasta kulttuuriympäristöä ja luontoarvoja

Malmin lentokenttä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristöalue. Lentoasemankortteleiden suunnittelun lähtökohtana on rakennetun kulttuuriympäristöalueen ominaispiirteiden säilyttäminen ja sovittaminen osaksi uutta kaupunkia. Kiitoteiden linjat säilytetään näkyvinä elementteinä Lentoasemanpuistossa ja lentokentälle ominainen avoin maisematila säilytetään matalan kasvillisuuden avulla. Uusi rakentaminen suojeltujen terminaalirakennuksen ja hangaarin läheisyydessä sovitetaan niiden mittakaavaan.

Lentoasemanpuisto suunnitellaan monipuoliseksi julkiseksi tilaksi kaikkien kaupunkilaisten käyttöön eri vuodenaikoja silmällä pitäen. Puistoon rakennetaan suuri kenttä monenlaisiin käyttötarkoituksiin kuten tapahtumille sekä ulkoilu- ja latureittejä, paikkoja urheilulle, kulttuurille sekä vapaalle oleilulle.

Tavoitteena on rakentaa monimuotoista kaupunkiluontoa, luoda uusia ja mahdollisuuksien mukaan säilyttää eliöiden nykyisiä elinympäristöjä, etenkin niittyjä. Puistoon rakennetaan laaja hulevesiallas.

Malmin lentokentän alueella on selvitetty luontoarvoja vuosien ajan. Selvitykset ovat jatkuvia prosesseja ja niitä jatketaan säännöllisin väliajoin. Valmistuneet raportit on julkaistu kaupungin karttapalvelussa. 

Mittakaavaltaanvaihtelevaa rakentamista

Suunnitellut asuinkorttelit ovat suuria ja mittakaavaltaan vaihtelevia, rakentaminen on pääosin 4–8 kerroksista. Suurkorttelit mahdollistavat alueen vehreän luonteen säilyttämisen ja edistävät asukkaiden yhteisöllisyyttä.

Lentoasemankortteleiden suunnittelussa edistetään kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita. Kaavassa määrätään viherkerroin kortteleille. Tonteilla täytyy tuottaa uusiutuvaa energiaa, ja sähköautoille rakennetaan latauspisteitä. Alueelle on suunniteltu puurakentamista sekä viherkattoja.

Mikäli kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen, se tulee julkisesti nähtäville muistutuksia ja lausuntoja varten keväällä. Kaavasuunnitelmaa kehitetään syksyn aikana saadun palautteen pohjalta.

Kaupungin tavoitteena on käynnistää Malmin lentokentän alueen asuntorakentaminen niin pian kuin mahdollista 2020-luvun alkupuolella. Ensimmäisenä rakennetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden alueet.
 

Lautakunnan kokousaineisto