Helsingin kielilukiolle rakennetaan uudet tilat Myllypuroon

Myllypuro
16. huhtikuuta 2020
Kartta kielilukion sijainnista
Myllypuroon suunnitellaan uutta rakennusta Helsingin kielilukiolle. Oppilaspaikkoja uudessa lukiossa tulee olemaan 900, ja se korvaa nykyisen Itäkeskuksessa sijaitsevan kielilukion. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla.

Helsingin kielilukiolle suunnitellaan uutta rakennusta Myllypuroon osoitteeseen Kiviparintie 1. Tavoitteena on, että lukio aloittaisi toimintansa uudessa sijainnissa elokuussa 2023. Valittu rakennuspaikka sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien päässä ja on myös lähellä Metropolian ja Stadin ammattiopiston tiloja.

Kielilukio toimii tällä hetkellä Itäkeskuksessa. Uusi rakennus on tarpeen, sillä nykyinen on huonokuntoinen ja liian pieni kasvavalle opiskelijamäärälle. Uudet tilat suunnitellaan 900:lle opiskelijalle, jolloin oppilaspaikat lisääntyvät nykyisestä noin 300:lla.

Kielilukiolla on kielten ja kansainvälisyyden painotus ja koulussa alkaa myös englannin- ja suomenkielinen linja elokuusta 2020 alkaen. Samassa rakennuksessa lukion kanssa toimii iltaisin Helsingin aikuislukion Itä-Helsingin toimipiste.

Elinkaarimallissa toteuttaja vastaa myös rakennuksen ylläpidosta

Uusi kielilukio toteutetaan elinkaarimallilla. Mallissa hankkeen toteuttaja vastaa sekä koulun suunnittelusta, rakentamisesta että ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan. Elinkaarimallia on käytetty Helsingissä aiemmin Vuosaaren uuden lukion rakennushankkeessa.

Tällä hetkellä kaupunki neuvottelee elinkaarihankkeesta mahdollisten toteuttajien kanssa. Lopulliset tarjoukset saadaan loppuvuodesta 2020, ja rakentamaan on tarkoitus päästä vuonna 2021. Rakennushankkeen aikana Helsingin kielilukio toimii nykyisissä tiloissa eikä väistötiloja tarvita.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi 2.4.2020 esityksen Helsingin kielilukion elinkaarihankkeen hankesuunnitelmasta. Seuraavaksi esitys etenee kaupunginhallitukseen.

Linkki uuden kielilukion hankesuunnitelmaan