Vartiokylänlahdelle suunnitellaan monipuolisia uusia asuinalueita – kommentoi suunnitelmia verkossa

Vuosaari
22. huhtikuuta 2020
Vartiokylänlahden alueen suunnitteluperiaatteiden luonnos on valmistunut. Vartiokylänlahti on tulevaisuudessa yksi itäisen Helsingin alueista, jossa kaupunki kasvaa ja tiivistyy. Suunnitteluperiaatteissa määritellään Vartiokylänlahden alueen suunnittelun keskeiset tavoitteet, joiden painopisteenä ovat uudet asuinalueet Puotilanrannassa, Rastilanrannassa ja Rastilan kartanon alueella. Osallistu suunnitteluun kommentoimalla luonnosta KerroKantasi-palvelussa 20. toukokuuta asti. Alustaviin suunnitelmiin voi tutustua myös 3D-kaupunkimallin avulla.

Vartiokylänlahden alueen suunnitteluperiaatteiden luonnos on valmistunut. Vartiokylänlahti on tulevaisuudessa yksi itäisen Helsingin alueista, jossa kaupunki kasvaa ja tiivistyy. Suunnitteluperiaatteissa määritellään Vartiokylänlahden alueen suunnittelun keskeiset tavoitteet, joiden painopisteenä ovat uudet asuinalueet Puotilanrannassa, Rastilanrannassa ja Rastilan kartanon alueella. Osallistu suunnitteluun kommentoimalla luonnosta KerroKantasi-palvelussa 20. toukokuuta asti. Alustaviin suunnitelmiin voi tutustua myös 3D-kaupunkimallin avulla.

Vartiokylänlahden molemmin puolin suunnitellaan uusia, merellisiä naapurustoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Puotilanranta, Rastilanranta ja Rastilan kartanon alue ovat ilmastoviisaita naapurustoja, jotka täydentävät Vuosaaren ja Vartiokylän kaupunginosia. Asuinalueille tulee yhteensä noin 7500 uutta asukasta.

Uudet asuinalueet liittyvät kiinteästi ympäröivään kaupunkiin. Puotilanranta on merenrantanaapurusto lähellä Itäkeskuksen palveluita. Puotilanrannassa voi myös asua veden päällä. Rastilanranta on lähitulevaisuuden ekologinen metsäkaupunki, joka liittyy tiiviisti uudistuvaan Meri-Rastilaan. Rastilan kartanon alueelle suunnitellaan myöhemmässä vaiheessa tiivis asuinalue, kun leirintäalueen toiminta siirtyy toisaalle. Asuinalueeksi suunnitellulla alueella leirintäalueen toiminta voi jatkua yleiskaavan toiseen toteuttamisvaiheeseen asti. Osaa alueesta kehitetään pysyvästi kestävään matkailuun.

Itä-Helsingin kulttuuripuisto muodostaa alueen ytimen ja säilyy virkistysalueena. Viher- ja virkistysverkoston kehittäminen tapahtuu samanaikaisesti uusien alueiden rakentamisen kanssa. Yhtenäinen, helppokulkuinen ja selkeästi opastettu rantareitti johdattaa alueen luonnon ja kulttuurihistorian äärelle.

Suunnitteluperiaatteet auttavat kehittämään Vartiokylänlahden aluetta kokonaisuutena ja niillä ohjataan mm. alueen käyttöä, rakentamisen mittakaavaa ja alueen liittymistä ympäristöönsä. Samalla suunnitteluperiaatteissa määritellään niitä ominaispiirteitä, joita halutaan jatkossakin vaalia Vartiokylänlahden alueella.

Kommentoi suunnitteluperiaatteitta 20. toukokuuta asti ja tutustu 3D-malliin

Osallistu suunnitteluun kommentoimalla luonnosta KerroKantasi-verkkopalvelussa. Kysely on auki 20. toukokuuta saakka, osoitteessa: kerrokantasi.hel.fi/vartiokylanlahti. Suunnitteluperiaatteiden luonnos ja muu tausta-aineisto ovat myös karttapalvelussa.

Tule kuulolle Helsingin kaupunkiympäristön Facebook-sivuille keskiviikkona 29.4.2020 klo 15-16, jolloin suunnittelijat vastaavat kysymyksiin.

Suunnitteluperiaatteiden pohjalta on tehty alustavia suunnitelmia, joihin voi tutustua 3D-kaupunkimallin avulla. Malli toimii parhaiten isolla näytöllä ja hiiren avustuksella. Mallin latautuminen kestää hetken. Linkki malliin: https://cityplanneronline.com/kymp/vartiokylanlahdensuunnitteluperiaatteet 

Mallista on tehty myös video, jonka voi katsoa:

Suunnitteluperiaatteet päätöksentekoon syksyllä 2020

Tavoitteena on esitellä suunnitteluperiaatteet kaupunkiympäristölautakunnalle syksyllä 2020.  Suunnitteluperiaatteiden hyväksymisen jälkeen suunnittelua jatketaan kaavarungolla, jossa suunnittelua viedään eteenpäin periaatteiden pohjalta.