Suvilahden tapahtuma-alueen kehittäminen etenee

Kalasatama
11. toukokuuta 2020
Helsingin tavoite on kehittyä yhä vetovoimaisemmaksi tapahtumakaupungiksi. Lisäksi Helsinki haluaa tukea omaleimaisen ja paikallisen kulttuurin syntymistä sekä tapahtumien synnyn edellytyksiä. Tavoitteen saavuttamisessa tärkeä kehittämisen kokonaisuus on Suvilahden alue, jota halutaan laajentaa entisestään ympärivuotiseksi kulttuuri- ja tapahtuma-alueeksi. Festivaalien lisäksi Helsingin kaupungin tavoite on, että Suvilahdessa voidaan tulevaisuudessa järjestää monipuolisesti myös muun muassa pienempiä kulttuuritapahtumia, koko perheen tapahtumia sekä liikkumis- ja harrastetapahtumia.

Helsingin tavoite on kehittyä yhä vetovoimaisemmaksi tapahtumakaupungiksi. Lisäksi Helsinki haluaa tukea omaleimaisen ja paikallisen kulttuurin syntymistä sekä tapahtumien synnyn edellytyksiä. Tavoitteen saavuttamisessa tärkeä kehittämisen kokonaisuus on Suvilahden alue, jota halutaan laajentaa entisestään ympärivuotiseksi kulttuuri- ja tapahtuma-alueeksi. Festivaalien lisäksi Helsingin kaupungin tavoite on, että Suvilahdessa voidaan tulevaisuudessa järjestää monipuolisesti myös muun muassa pienempiä kulttuuritapahtumia, koko perheen tapahtumia sekä liikkumis- ja harrastetapahtumia.

Suvilahden merkitys korostuu jatkossa entisestään, sillä Helsingissä on muuten puutetta monimuotoisista, hyvien yhteyksien päässä olevista tapahtumapaikoista. Lisäksi koronakriisin seurauksena tapahtumien ja tapahtuma-alan toimijoiden toimintaedellytysten kehittäminen on entistäkin tärkeämpää. Suvilahden tapahtumallisuuden monipuolistaminen kehittää samalla myös koko Helsinkiä luovan toiminnan alustana.

Koillisnurkan tontin kehittämisestä jatketaan neuvotteluja SuvilahtiEvent Hub -ehdotuksen pohjalta

Helsingin kaupungin tavoitteena on kehittää Suvilahtea ympärivuotiseksi monimuotoiseksi tapahtuma- ja kulttuurialueeksi. Pormestari Jan Vapaavuori pyysi tähän liittyen syksyllä 2017 avoimesti ideoita alueen kehittämiseen. Useiden ideoiden arvioinnin jälkeen Helsingin kaupunki jatkoi keskustelua kahden ehdotuksen tehneen ryhmän kanssa ja järjesti vuoden 2019 lopulla kohdennetun kilpailun ehdotusten arvioinniksi. Tavoitteena oli saada määrätylle Koillisnurkan tontille (kts. kuvassa punaiseksi väritetty kohta) tapahtumatoiminnalle sopivaa sisätilaa ja toimintaa tukevia oheispalveluja.

Kilpailun perusteella kaupunki jatkaa neuvotteluja Suvilahti Event Hub -ehdotuksen tehneen ryhmän kanssa. Ehdotuksen tilaohjelma ja liiketoimintamalli tukevat Helsingin kaupunkistrategian ja kilpailun tavoitteita toista ehdotusta paremmin. Event Hubin ehdotus mahdollistaa myös alueen eteläpuoleisen tapahtuma-alueen käytön ja kulun Suvilahden kulttuurikeskukselle ehdotuksista parhaiten.

Tavoitteena on kehittämisvarauksen myöntäminen hankkeelle vielä vuoden 2020 aikana. Varaus koskee vain koillisnurkan tonttia, eikä se vaikuta alueen muuhun käyttöön tai käynnissä oleviin suunnitelmiin. Kehittämisvarauksen aikana järjestetään arkkitehtuurikilpailu tulevasta rakennuksesta, joten yksityiskohdat ja muun muassa paikalle tulevien rakennusten ulkoasu määräytyvät vasta arkkitehtuurikilpailun tuloksena.

Suvilahden aluetta kehitetään tulevaisuudessa laajasti. Kahden alueella sijaitsevan kaasukellon kunnostaminen on käynnissä. Lisäksi selvitetään Helsingin taidemuseo HAM:n mahdollista sijoittumisesta niihin. Tavoitteena on muodostaa Suvilahdesta kokonaisuus, joka on profiililtaan omintakeinen ja alueen perinteitä kunnioittava sekä sopii ulkoasultaan urbaaniin maisemaan. Ympäri vuoden toimivan ja omaleimaisen Suvilahden toivotaan houkuttelevan jatkossa Helsinkiin myös entistä enemmän matkailijoita.

SuvilahtiEvent Hub on kulttuurialan osaamisen keskittymä

Suvilahti Event Hub onälykäs viihdealan tapahtumakeskus. Se tuo ympärivuotisen tapahtumatarjonnankaupungin sydämeen ja toimii suomalaisen viihde- ja tapahtumatuotannon sekäosaamisen huippuyksikkönä, joka kumpuaa intohimosta ja maailmanluokanlähestymisestä koko viihde- ja tapahtumatoimialojen kehittämiseen yhdessäkansainvälisen kumppaniverkoston kanssa. Sisä- ja ulkotilojen yhdessähyödyntäminen mahdollistaa moni­muotoisen ja ympärivuotisen tapahtumakirjon. Esityksen taustalla ovat TVtuottajaohjaaja Aarni Kuori­koski, tapahtuma-alan konkari Jyrki Hytti javiihdealan monitaitaja Mikko Leppilampi. Suunnittelusta on vastannutArkkitehtitoimisto Soini & Horto Oy. Hankekehityksestä, rakennuttamisesta,rakentamistaloudesta ja sijoittajasuhteista vastaa Realidea Oy:n Hannu Lokka.