Vuosaaren aluesuunnitelmaluonnos kommentoitavana

Vuosaari
11. toukokuuta 2020
Vuosaaren aluesuunnitelma on valmistumassa. Valikoituihin katu- ja puistokohteisiin tutustua ja kertoa niistä mielipiteitä Kerro Kantasi -palvelussa. Näitä kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Vuosaaren aluesuunnitelma on valmistumassa. Valikoituihin katu- ja puistokohteisiin tutustua ja kertoa niistä mielipiteitä Kerro Kantasi -palvelussa. Näitä kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Keskustelu on avoinna 11.5.–7.6.2020 osoitteessa kerrokantasi.hel.fi (Vuosaaren aluesuunnitelma).

Aluesuunnitelman alueeseen kuuluvat kaupunginosa-alueista osa Meri-Rastilasta ja Rastilasta, Kallahti, Keski-Vuosaari,  Aurinkolahti ja Nordsjön kartano.

Saadun palautteen perusteella aluesuunnitelman luonnosta muokataan tarpeen mukaan. Tavoitteena on viedä valmis suunnitelma kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi syksyllä 2020.

Vartiokylänlahden ympäristön suunnitteluperiaatteet ovat tästä työstä erillään oleva kokonaisuus. Vartiokylänlahtea koskeviin suunnitelmiin voi tutustua kartta.hel.fi-palvelussa:

.

Mikä on aluesuunnitelma?

Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.

Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Aluesuunnitelman vuorovaikutuksen aikana saatu palaute kootaan vuorovaikutusraporttiin. Raportissa esitetään yhteenvedot suunnitelman valmisteluaikana saadusta palautteesta sekä kuvataan, miten saatu palaute on vaikuttanut suunnitelmaan.

Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet on suunniteltu osana aluesuunnitelmaa. Tarkempi luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja se laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa. 

Suunnitelmaan voi tutustua Vuosaarenaluesuunnittelun sivuilla.

Kuva: Patrik Lindström.