Pienimuotoinen mehiläistarhaaminen mahdollista Helsingin yleisillä alueilla

Uutta Helsinkiä
20. toukokuuta 2020
Mehiläistenpito on yhä suositumpaa kaupungissa, ja Helsinki haluaa edistää mehiläistenpitoa mahdollistamalla harrastuspohjaisen toiminnan yleisillä alueilla. Mehiläistenpidosta on tehty uudet toimintaohjeet, joiden tarkoituksena on helpottaa ja selkeyttää kaupunkimehiläishoitajien alkutaivalta uusia pesäpaikkoja haettaessa.

Mehiläistenpito on yhä suositumpaa kaupungissa, ja Helsinki haluaa edistää mehiläistenpitoa mahdollistamalla harrastuspohjaisen toiminnan yleisillä alueilla. Mehiläistenpidosta on tehty uudet toimintaohjeet, joiden tarkoituksena on helpottaa ja selkeyttää kaupunkimehiläishoitajien alkutaivalta uusia pesäpaikkoja haettaessa.

Kaupunkialueella on mehiläisille monipuolista kasvilajistoa puistoissa, istutuksissa, kukkaniityillä, pientareilla, viljelypalstoilla, siirtolapuutarhoissa ja pientalojen kukkivilla pihoilla. Mehiläiset toimivat tehokkaina hyötykasvien pölyttäjinä pihojen ja puutarhojen marja- ja hedelmätarhoissa sekä kaupunkiviljelyksillä.

Mehiläistenpito vaatii tarkkaa tarhapaikan suunnittelua ja kaupunkilaisten huomioonottamista – pesiä ei saa sijoittaa esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja leikkipuistojen lähimaastoon. Kaupungin yleisillä alueilla mehiläistarhan paikkoja voivat olla esimerkiksi puistot, maisemapellot ja kaupunkiniityt. Pesän sijoittamiselle tulee hakea lupaa, ja siitä ei peritä vuokraa.

Mehiläinen on kotieläin, joka kaipaa ympärivuotista huolenpitoa. Perehtymiseen, paikan etsimiseen ja luvan hakemiseen on hyvä varata aikaa. Kursseja järjestetään syys-talvikaudella. Paras aika luvan hakemiseen on talvella. Mehiläishoitajan peruskurssin käyminen on suositeltavaa, poikkeusaikana turvallisuus huomioiden. Lisätietoa kursseista löydät Suomen Mehiläishoitajain liiton verkkosivuilta.

Kaupungin mehiläistarhaus-verkkosivulla esitellään lyhyesti mehiläistenpidon erityispiirteitä kaupunkioloissa ja Helsingin yleisillä alueilla, kerrotaan lupamenettelystä ja tarvittavista lomakkeista sekä yhteistyötahoista.