Jätkäsaaren Keskuskortteleiden suunnittelu etenee

Jätkäsaari
26. toukokuuta 2020
Havainnekuva Keskuskortteleista etelästä. Taustalla Saukonpaasi.
Jätkäsaaren Keskuskortteleista on tulossa rakentuvan kaupunginosan keskelle koko saaren korkein rakennus ja kaupunkikuvallisesti tärkeä maamerkki, joka näkyy tulevaisuudessa Helsingin merisilhuetissa tunnistettavana osana kaupunkia.

Keskuskortteleihin on suunnitteilla Jätkäsaaren kaupan keskittymä ruokakauppoineen ja arjen lähipalveluineen. Lisäksi korttelit mahdollistavat asumista ja toimitilaa keskeisellä paikalla kaikkien Jätkäsaaren ratikkalinjojen leikkauspisteessä.

Suunnitelma koskee nykyisin raitiolinjojen 8 ja 9 päätepysäkkinä ja kääntöympyröinä toimivaa aluetta, joka sijaitsee Jätkäsaaren ytimessä. Jätkäsaaren Keskuskortteleihin on suunniteltu palvelujen, toimitilojen ja asumisen lisäksi myös Saukontorin laajennusaluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa paikalle päivittäistavarakaupan, pienempien liiketilojen, toimistotilojen ja asuntojen rakentamisen.

Keskuskortteleiden rakentaminen parantaa Jätkäsaaren palveluja ja lisää alueen työpaikkoja

Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä Jätkäsaareen saadaan paremmat palvelut, lisää työpaikkoja ja asukkaita. Uutta asuntokerrosalaa keskuskortteleihin on tulossa noin 34 600 k-m2. Määrästä myymälätilaa on noin 7000 k-m2 ja toimitilakerrosalaa 8000 k-m2. Keskuskorttelit tuovat alueelle yli 800 uutta asukasta. Tulevien työpaikkojen määrä on noin 300.

Asemakaavaluonnoksen pohjalta kaupunki alkaa valmistella tarjouskilpailua, jolla etsitään kortteleille toteuttaja. Toteuttajan kanssa yhteistyössä järjestetään arkkitehtuurikilpailu, jonka perusteella laaditaan asemakaavaehdotus. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024-2026.

Jätkäsaaren Keskuskortteleiden asemakaavaluonnosta käsitellään Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa 26. toukokuuta.

Tutustu listatekstiin tästä.