Mellunkylän visiotyö käynnistyi

Mellunkylä
26. toukokuuta 2020
Kuva Kontulasta
Täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet menossa kaupunkiympäristölautakuntaan syksyllä.

Helsingin kaupunki on käynnistänyt Mellunkylän visiotyön, joka toimii taustamateriaalina Mellunkylän alueen kehittämiselle ja Kontulan ja Mellunmäki-Vesalan suunnitteluperiaatteille. Mellunkylän visiotyö on tavoitteena saada valmiiksi elokuun loppuun mennessä, jolloin tuloksia myös esitellään yleisölle.

Mellunkylän visiotyö perustuu aiemmin tehtyihin selvityksiin, muun muassa viime vuonna tehtyyn Mellunkylän kävely- ja pyöräily-ympäristön ja kaupunkitilan selvitykseen, johon sisältyi asiantuntijahaastatteluja ja työpajoja eri asukasryhmille kuten nuorisolle, lapsille ja maahanmuuttajille.

Visiotyön laativat Uusi kaupunki Kollektiivi Oy:n ja Aluekehittämistoimisto MDI:n muodostava monialainen yhteenliittymä.

Suunnitteluperiaatteissa vehreää Mellunkylää

Visiotyön lisäksi Mellunmäen, Vesalan ja Kontulan alueille laaditaan parhaillaan suunnitteluperiaatteita. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat myöhemmin tapahtuvaa asemakaava- ja liikennesuunnittelua, jonka aikana täydennysrakentamisen ratkaisut tarkentuvat.

Tärkeänä osana suunnitteluperiaatteita on olemassa olevaa rakennuskannan täydentäminen. Monipuolisen asuntokannan lisäksi kehitetään vehreää, turvallista ja viihtyisää kävelyn ja pyöräilyn ympäristöä, sekä hyviä yhteyksiä ympäröiville virkistysalueille.

Metrokortteleita kehitetään keskeisinä julkisen liikenteen solmukohtina sekä tiiviinä ja monipuolisina kaupunginosakeskuksina, jossa sijaitsee asumista sekä kaupallisia ja julkisia lähipalveluita. Suunnitteluperiaatteissa varaudutaan Vantaan raitioyhteyden ja Raide-Jokeri II:n rakentumiseen ja täydennysrakentaminen painottuu ratikkakaduiksi kehitettävien teiden varteen.

Tavoitteena on, että keskustan viihtyisät julkiset ulkotilat tukevat alueen yhteisöllistä ja elävää kaupunkikulttuuria.

Asukkaat osallistuneet suunnitteluun

Myös suunnitteluperiaatteiden laatimisen lähtökohtana on käytetty Mellunkylän kävely- ja pyöräily-ympäristön ja kaupunkitilan selvitystä, mutta myös paljon muuta aineistoa ja palautetta, sekä esimerkiksi yliopistoyhteistyönä syntyneitä kurssitöitä.

Suunnitteluperiaatteiden laatimista varten on kerätty tietoa ja palautetta lisäksi muun muassa asukastilaisuuksissa sekä Mellunkylän aluefoorumissa. Suunnitteluperiaatteiden luonnokset ovat olleet esillä Kontulan osalta viime vuoden Uutta Itä-Helsinkiä –tapahtumassa ja Mellunkylän aluefoorumissa sekä Mellunmäki-Vesalan osalta tämän vuoden maaliskuussa Helsingin verkkosivuilla sekä Kontulan kirjastossa.

Suunnitteluperiaatteet on tarkoitus saada kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäviksi syyskuussa 2020.

Kuva: Kimmo Brandt