Hernesaaren esirakentaminen alkaa

Uutta Helsinkiä
27. toukokuuta 2020
Hernesaaren esirakentaminen alkaa. Uusi asuinalue tullaan rakentamaan osin meritäytölle. Tätä valmisteleva ruoppaus alkaa Hernesaaren itärannalla kesäkuun alussa.

Hernesaaren esirakentaminen alkaa. Uusi asuinalue tullaan rakentamaan osin meritäytölle. Tätä valmisteleva ruoppaus alkaa Hernesaaren itärannalla kesäkuun alussa.

Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan pehmeät pintamaat, jotka kuljetetaan Hernesaareen rannassa oleviin altaisiin. Myöhemmässä vaiheessa savimaita kuljetetaan läjitysalueille avomerelle. Jätkäsaaren rakentamisessa on tehty vastaavanlaista ruoppausta ja meritäyttöä vuodesta 2009 alkaen. Työ jatkuu edelleen Melkinlaiturin jatkeen kohdalla. 

Ruoppaus ei vaikuta veneilijöiden liikkumiseen. Veneilijöiden toivotaan pitävän noin 150 metrin suojavälin työkoneisiin.

Ruoppauksilla ei ole vaikutusta vedenlaatuun. Länsisataman laivaliikenne nostaa sedimenttiä pohjasta veteen normaali olosuhteissakin. Hernesaaren vesiluvassa edellytetään vedenlaadun tarkkailua. Myös Länsisataman edustalla tarkkaillaan meriveden laatua yhteistarkkailuna.  

Työ ei aiheuta melua ympäristöön.

Kalliolouheenkuljetus Vuosaaresta alkaa syksyllä

Elo-syyskuussa Hernesaaren edustalla siirrytään uuteen työvaiheeseen, kun merentäyttö käynnistyy kalliolouheella. Louhe kuljetetaan pääosin proomuilla meriteitse Vuosaaren edustalta, sillä täytöissä pystytään hyödyntämään Vuosaaren sataman meriväylän syvennyksen yhteydessä syntyvää kalliolouhetta.

Merikuljetus vähentää huomattavasti rekkarallia Etelä-Helsingin kaduilla. Kuljetus meritse proomuilla Itä-Helsingistä suoraan täytettäville alueille säästää kaupunkiympäristöä pölyltä ja liikenteeltä. Merikuljetus korvaa noin 55 000 kuorma-autolastia ja vähentää polttoaineen kulutusta 1,5 miljoonaa litraa. Rahan säästö vastaa 15 miljoonaa euron luokkaa ja hiilipäästöjä säästyy noin 3200 tonnia.

Ruoppaus- ja täyttötyöt ajoittuvat vuosille 2020–2021. Alueella tarvittavien meritäyttöjen määrä on kokonaisuudessaan 1 200 000 kuutiometriä. Hernesaareen rakennetaan 2020-luvulla noin 7500 asukkaan merellinen kaupunginosa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi alueen asemakaavan 22.4.2020.

AsukasiltaHernesaaren rakentamisesta 23.9.

Hernesaaren esirakentamista käsittelevä asukasilta on siirtynyt syyskuulle kevään kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tilaisuus järjestetään kaupungintalon tapahtumatorilla 23. syyskuuta. Tilaisuuden alustava alkuaika on klo 17 ja sen ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Kartta ruoppausalueesta.