Maria 01:n startup-keskittymä laajenee – sairaala-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa suojellaan

Keskusta
29. toukokuuta 2020
Maria 01:n kasvuyrityskampuksen laajennusta suunnitellaan. Alueen tarkistettu asemakaavaehdotus on Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltävänä 2. kesäkuuta. Marian startup-keskittymästä on suunniteltu koko Pohjois-Euroopan mittakaavassa merkittävää kasvuyrityskampusta. Kaavaratkaisun myötä kantakaupunkiin syntyy uusi, kaikilla kulkumuodoilla saavutettavissa oleva ja tiivis yritysalue.Samalla entisen sairaala-alueen historia- ja kulttuuriympäristöarvot tulevat säilymään sen pohjoisosassa, jossa kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta suojellaan.

Maria 01:n kasvuyrityskampuksen laajennusta suunnitellaan. Alueen tarkistettu asemakaavaehdotus on Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltävänä 2. kesäkuuta. Marian startup-keskittymästä on suunniteltu koko Pohjois-Euroopan mittakaavassa merkittävää kasvuyrityskampusta. Kaavaratkaisun myötä kantakaupunkiin syntyy uusi, kaikilla kulkumuodoilla saavutettavissa oleva ja tiivis yritysalue.

Samalla entisen sairaala-alueen historia- ja kulttuuriympäristöarvot tulevat säilymään sen pohjoisosassa, jossa kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta suojellaan. Marian sairaala oli aikanaan Helsingin ensimmäinen kunnallinen sairaala, joka aloitti toimintansa kulkutautisairaalana jo vuonna 1886. Marian alueen rakennukset kertovatkin myös kunnallisen terveydenhuollon historiasta Suomessa. Marian alkuperäinen sairaalarakennus on purettu. Se sijaitsi nykyisen Auroranlinnan paikalla.

Vanhatsairaalarakennukset saavat uuden elämän Itä-Pakilassa

Vuonna 2016 toimintansa aloittanut startup-keskittymä Maria 01 toimii tällä hetkellä entisen sairaala-alueen pohjoisosassa. Alueen eteläosassa sijaitsevat kolme 1800-luvun lopun yksikerroksista vanhaa sairaalapaviljonkia juuri sillä paikalla, jonne Maria 01:n kasvuyrityskampuksen täydennysrakentaminen tulee suunnitelmien mukaan painottumaan. Uudisrakentamisen myötä alueen eteläosan luonne kuitenkin muuttuu. Vanhoja ja arvokkaita puutaloja ei kuitenkaan pureta vaan ne siirretään uuteen paikkaan.

Mechelininkadun ja Porkkalankadun kulmassa sijaitsevia entistä kulkutautipaviljonkirakennusta (kuvassa) ja entistä desinfiointivierasmajaa on suunniteltu siirrettäviksi Itä-Pakilaan. Rakennusten tulevaksi osoitteeksi esitetään Toivolanpuiston ja Mikkolantien välistä aluetta. Toivolanpuiston eteläpuolella Itä-Pakilassa on jo ennestään tyyliltään sopivaa vanhaa rakennuskantaa. Alueen pohjoisosassa sijaitsee myös Helsingin vanhimpiin rakennuksiin lukeutuva 1700-luvulla rakennettu Pakin talo pihapiireineen.

Lisäksi Mechelininkadun varressa oleva pieni obduktiorakennus siirretään alueen sisällä. Sen tuleva paikka on pohjoisempana, tulevan Lastenkodinkadun jatkeen sillan länsipuolella. Kaava mahdollistaa sen käyttötarkoitukseksi tulevaisuudessa esimerkiksi kahvilatoiminnan.

Solakalliontienympäristön asemakaavamuutos mahdollistaa siirron

Itä-Pakilassa Mikkolantien varressa on vireillä asemakaavan muutos, joka mahdollistaa paviljonkirakennusten uudelleen rakentamisen. Rakennusten uudelleen rakentaminen on mahdollinen kaavan tultua voimaan, aikaisintaan keväällä 2021, minkä jälkeen rakennukset on tavoitteena siirtää ja pystyttää kaupungin toimesta uudelle paikalleen ja myydä uusille omistajille viimeistelemättöminä.

”Kahden eteläosan hirsirunkoisen talon sijoituspaikaksi on valikoitunut Toivolan alue, joka tarjoaa vanhoille rakennuksille arvoisensa ympäristön. Rakennukset sijoitetaan kaupungin maalle olemassa olevia suojeltuja rakennuksia täydentämään ja ne tulevat asumiskäyttöön. Puurakennuksia on Helsingissä siirretty ennenkin. Esimerkiksi Kaisaniemenrannan kaksi puutaloa siirrettiin aikoinaan Uudenmaankadulta nykyiselle paikalleen kasvitieteellisen puutarhan yhteyteen”, toteaa Marian alueen kaavoituksesta vastaava arkkitehti TommiSuvanto.