Mellunmäen metroaseman laiturialueelle suunnitellaan perusparannusta

Mellunkylä
04. kesäkuuta 2020
Havainnekuva Mellunmäen metroaseman uusitusta laituritasosta. Kuva: HMT Arkkitehdit Oy
Mellunmäen metroaseman laiturialueen perusparannus on suunniteltu alkavaksi keväällä 2021. HKL:n johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 4.6.2020. Päätöksen perusparannuksen käynnistämisestä tekee kaupunginhallitus.

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnitelman, Mellunmäen metroasemalla alkaa helmikuussa 2021 noin 10 kk kestävä perusparannustyö. Laiturialueella uusitaan katos, laiturilaatoitukset ja laiturikatoksen julkisivut. Laiturialueen viihtyisyys paranee, kun valaistus ja kalusteita uusitaan sekä penkit kunnostetaan. Perusparannuksessa lisätään laiturikatokseen lasipintaa ja kattoikkunoita, jolloin luonnonvalo laiturialueella lisääntyy.

Metroasema on matkustajien käytössä koko perusparannuksen ajan. Molemmat sisäänkäynnit ovat auki, ja metro liikennöi alkuvaiheessa normaalisti Mellunmäessä. Osia laiturialueesta suljetaan muun muassa laatoitustöiden ajaksi. Rakennustöiden sujuvoittamiseksi aseman toinen raide suljetaan liikenteeltä mahdollisesti kesällä 2021 kesäliikenteen ajaksi.

Perusparannuksen suunnittelu tehdään esteettömyyden periaatteita noudattaen ja laiturilaatoitukseen asennetaan näkövammaisten opasteet.

Mellunmäen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1989. Vuonna 2019 arkipäivien keskimääräinen kävijämäärä oli 15.900 matkustajaa.

Metroaseman matkustajamäärät ovat jatkuvasti kasvaneet itäisten kaupunginosien lisääntyneen asunto- ja työpaikkarakentamisen myötä. Tulevaisuudessa matkustajamäärät ennusteiden mukaan tulevat lisääntymään edelleen. Metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannus on tärkeä osatekijä koko Mellunmäen alueen kehittämisessä.