Suvilahden tapahtuma-alueesta kehitetään ympärivuotista

Kalasatama
05. kesäkuuta 2020
Kaupunki haluaa kehittää tapahtumatoimijoiden ja elämysteollisuuden toimintaedellytyksiä Helsingissä. Osana tätä etenee Suvilahden alueen kehittäminen monipuoliseksi ja ympärivuotiseksi tapahtuma-alueeksi. Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään kehittämisvarauksen myöntämistä Leonkadun ja Koksikadun kulmassa olevalle alueelle.

Kaupunki haluaa kehittää tapahtumatoimijoiden ja elämysteollisuuden toimintaedellytyksiä Helsingissä. Osana tätä etenee Suvilahden alueen kehittäminen monipuoliseksi ja ympärivuotiseksi tapahtuma-alueeksi. Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään kehittämisvarauksen myöntämistä Leonkadun ja Koksikadun kulmassa olevalle alueelle.

”Kaupungin strategian mukaisesti Suvilahden kehittämistä on edistetty määrätietoisesti. Koronakriisin seurauksena kaupunki haluaa myös entisestään edistää luovien alojen ja tapahtumatoimijoiden mahdollisuutta menestyä. Suvilahden tapahtumallisuuden monipuolinen kehittäminen on yksi osa tätä kokonaisuutta”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Helsinki päätti kolme viikkoa sitten jatkaa neuvotteluja Leonkadun ja Koksikadun kulmassa olevan alueen kehittämisestä Suvilahti Event Hub -ehdotuksen pohjalta. Neuvottelujen perusteella kehittämisvarauksen myöntämistä käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa 9. kesäkuuta 2020. Varaus koskee vain kyseistä aluetta, ja suunnitelman toteutuessa Suvilahden muun alueen jo vakiintuneet käyttötavat ja käynnissä olevat muut suunnitelmat muodostavat kokonaisuuden. Kehittämisvarauksen aikana järjestetään arkkitehtuurikilpailu tulevasta rakennuksesta. Hankkeen alustava toteutusaikataulu on 2022–2025.

”Alueen luonne ja rakennusperintö on ainutlaatuista ja arvokasta. On tärkeää, että tuleva rakennus kunnioittaa alueen urbaania henkeä. Arkkitehtuurikilpailu antaa myös mahdollisuuden tutkia toimintojen sijoittumista niin, että alueen mahdollisimman monimuotoinen käyttö säilyy. Suvilahti Event Hub -suunnitelma antoi suunnitteluun hyvät eväät”, sanoo kaupunkiympäristön apulaispormestari  AnniSinnemäki.

Suvilahti Event Hub on älykäs viihdealan tapahtumakeskus, joka tuo mahdollisuuden ympärivuotiseen tapahtumatarjontaan ja tapahtumia tukevan infran ja palvelujen synnyttämiseen. Suvilahden alueelle on tarkoitus tulevaisuudessa tuottaa paljon erilaisia tapahtumia ja kulttuuripalveluja monenlaisille kohderyhmille muun muassa festivaaleista ja kaupunkitapahtumista tv-, elokuva- ja pelialan tuotantoihin sekä pienempiin messuihin ja konferensseihin asti. Suunnitteilla olevien monikäyttöisten sisätapahtumatilojen tarkoitus on nostaa entisestään Suvilahden tapahtumatarjonnan monipuolisuutta, ympärivuotisuutta ja ulkotapahtumien mahdollisuuksia.

”Suvilahti Event Hub kumpuaa intohimosta ja maailmanluokan lähestymisestä koko viihde- ja tapahtumatoimialojen kehittämiseen. Työryhmässä on mukana monipuolisesti tapahtuma-alan osaamista sekä hankekehityksen, rakennuttamisen, rakentamistalouden ja -rahoituksen ammattilaisia. Olemme sitoutuneet tekemään parhaamme Suvilahden kehittymisen eteen yhdessä alan toimijoiden ja alueen nykyisten ja tulevien käyttäjien kanssa”, sanoo Suvilahti Event Hubin Mikko Leppilampi.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista 9.6.2020