Östersundomin ajankohtainen kaavatilanne

Östersundom
09. kesäkuuta 2020

Östersundomin yleiskaava

Helsingin, Vantaan ja Sipoon valmistelema Östersundomin yhteinen yleiskaava hyväksyttiin vuonna 2018. Helsingin hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan 29.11.2019. Östersundom-toimikunta on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Myös Uudenmaan liiton valmistelemasta Östersundomin maakuntakaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Asemakaavat

Karhusaaren eteläosa

Karhusaaren eteläosissa on tullut voimaan kaksi asemakaavan muutosta.

Karhusaaren eteläosan pientalotontit, voimaantulokuulutus 30.12.2019: https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2019/asemakaavakuulutus20191230v304

Karhusaaren eteläosan pientalotontit II, voimaantulokuulutus 15.4.2020: https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2020/asemakaava_12512_16042020

Karhusaaren pohjoisosa

Kaupunki käynnisti Karhusaaren pohjoisosan asemakaavan muutoksen kesällä 2018. Valmistelu on aloitettu koko Karhusaarta koskevan kaavarungon (vuodelta 2015) päivityksellä. Alueen kehittämiseen vaikuttavat koko Östersundomia koskevien suunnitelmien varmistuminen ja esimerkiksi suunniteltavan metroyhteyden toteuttamispäätös. Työ on keskeytetty toistaiseksi, koska Helsingin hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yleiskaavan 29.11.2019.

Norrberget (Ultuna)

Kaupunki käynnisti kesällä 2018 Norrbergetin alueen asemakaavatyön Porvoonväylän pohjoispuolella  kiertotalouteen perustuvaa elinkeinotoimintaa ja siihen liittyviä liikenneyhteyksiä varten. Työ on keskeytetty toistaiseksi, koska Helsingin hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yleiskaavan 29.11.2019.

Kuva: Patrik Lindström