Vartiosaaren luonnonhoitoa, opasteita ja virkistysreittejä parannetaan

Laajasalo
10. kesäkuuta 2020
Vartiosaarta kehitetään tänä kesänä entistä toimivammaksi luontomatkailukohteeksi kunnostamalla saaren reittejä ja käymälöitä sekä parantamalla sen luonnonhoitoa, opasteita ja jätehuoltoa. Saareen pääsyä helpotetaan korjaamalla laituria ja tihentämällä vesiliikennettä. Virkistyskäytön parantamiseen liittyvät työt etenevät suunnitellussa aikataulussa, poikkeusoloista huolimatta.

Saaren kohteet, näköalapaikat ja laituri opaskartalle

Vartiosaaren opastusta varten on valmistunut kartta, jossa näkyy kunnostettava polku ja sen varrella olevat kohteet, näköalapaikat sekä venelaituri. Saaren nykyinen käymälä päivitetään kompostimalliin ja saarelle tulee uusi roska-astia.

Opasteita ja reittejä on suunniteltu yhdessä Vartiosaari-seuran, asukasyhdistyksen, Laajasalo-seuran sekä saaren luonto- ja eläintalliyhdistyksen edustajien kanssa. Saarelaisilta on saatu arvokasta tietoa erityisesti siitä, mitkä reitit on luontevinta kunnostaa.

Opasteet saadaan paikoilleen kesäkuussa. Saaren lisääntyvän virkistyskäytön myötä on tärkeää, että vierailijat liikkuvat saarella sen luontoa ja asukkaita kunnioittaen. Saaristoetiketti onkin nostettu saaren opasteissa esiin – suosituksena esimerkiksi on, ettei saaressa telttailla.

Luonnonhoitoaluetta laajennetaan ja uusia reittejä rakennetaan

Vartiosaaren pääreitillä tehdään kunnostustöitä – reitille rakennetaan portaita, pitkospuita ja opasteita, sekä reitin pohjaa parannetaan. Työt eivät merkittävästi estä liikkumista saaren poluilla. Jos polkuja joudutaan väliaikaisesti katkaisemaan, osoitetaan kulkijoille vaihtoehtoinen reitti. Työt on arvioitu varmistuvan 1.7.2020 mennessä.

Vartiosaaren niitty on nykyisin avoimempi, sillä niittyalueen reunoja on harvennettu ja pienpuustoa niityltä on poistettu reilusti. Tavoitteena on, että niittyalue pysyy avoimena tulevaisuudessakin. Niittyalueella ja sen reuna-alueilla pienpuustoa hoidetaan jatkossa joka toinen vuosi, alkuun vuosittain, jotta niittyalueen avoimuus saadaan turvattua. Nykyiset varsin kookkaat risukasat haketetaan elokuussa, jotta linnuilla on kesällä pesintärauha. Haketuksen yhteydessä mahdolliset linnunpesät tarkistetaan ennen töiden aloittamista. Saarella ei tulevana kesänä kaadeta puita, yksittäisiä huonokuntoisia puita lukuun ottamatta.

Vesiliikenne saareen alkaa kesäkuussa

Vartiosaareen pääsee jatkossa paremmin – Laajasalo-Vartiosaari -välille tulee lisävuoro. Liikennöinti aloitetaan kesäkuussa, vaikka kunnostustyöt saaressa ovatkin vielä kesken. Liikenne saarelle tulee jatkossa paranemaan, itäisen saaristolinjan täydennyksiä kehitetään samaan aikaan saaren retkeilypalvelun kanssa.

Vartiosaaren aurinkosähkölauttaan liittyvä ehdotus meni Osallistuva budjetoinnin OmaStadi-suunnitelmien äänestyksessä läpi. Lautan hankintaa on ryhdytty edistämään saaren muun virkistyskäytön kehittämisen kanssa. Kesällä 2020 kokeillaan sähköveneellä tapahtuvaa henkilökuljetusta Laajasalosta Vartiosaareen, jonka myötä yhteys mantereelle paranee jo tulevana kesänä. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen sähköllä toimiva yhteysalus Helsingin saaristossa, jota operoi Callboats. Erikoisuutena on kutsupalvelu eli kuljetus tilataan puhelimeen ladattavalla sovelluksella. Kuljetuskokeilu alkaa 16. kesäkuuta jatkuen elokuun loppupuolelle tiistaista sunnuntaisin klo 9–19.

Vartiosaaren uudistuksia tehdään kaupunginhallituksen toukokuussa 2019 tekemän päätöksen pohjalta. Tuolloin valtuustoaloitteen myötä päätettiin edistää Vartiosaaren virkistyskäyttöä merellisen strategian mukaisesti väliaikaisin toimin, kunnes alueen kaavoitustilanne selkiytyy. Poikkeusolojen aikana uudistustöissä on huomioitu töiden aikatauluun liittyvä epävarmuus ja tarve muutoksiin.

Vartiosaaren kaavatilanne

Vartiosaari on asemakaavoittamatonta aluetta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2016 Vartiosaaren osayleiskaavan, jossa saaren keskiosiin osoitettiin uutta rakentamista 5000–7000 uudelle asukkaalle ja saareen suunniteltiin myös raitioliikennettä. Hallinto-oikeus kumosi tehdyn kaavan eikä korkein hallinto-oikeus myöntänyt kaupungille valituslupaa päätöksestä. Myös Helsingin yleiskaava 2016 on Vartiosaaren osalta kumottu. Saaressa on voimassa yleiskaava 2002, jonka mukaan saari on selvitysaluetta. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti saaren suunnittelua ei nyt menossa olevalla valtuustokaudella edistetä.

Asema- ja yleiskaavoja yleispiirteisempi maakuntakaava on etenemässä maakuntavaltuuston käsittelyyn kesäkuussa 2020. Maakuntakaavaehdotuksessa Vartiosaari on taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Saari on ehdotuksessa lisäksi virkistyskäytön kohdealuetta.

Vesireittiliikenne Vartiosaareen
Avaa uuden ikkunan

Ulkoilu saaristossa

Vartiosaari Palvelukartalla

Vartiosaaren verkkosivusto

Vartiosaaren opaskartta 2020