Siilikujan katu- ja asuntorakentaminen alkaa

Raide-Jokeri
11. kesäkuuta 2020
Siilikujalla ja sen viereisellä puistoalueella on tarkoitus uusia kunnallistekniikkaa tulevaa asuntorakentamista varten. Työt alkavat paalulaattojen teolla puistoalueen puolella ja kunnallistekniikan siirroilla kadun Siilitien päässä olevalla tontilla, jolla talonrakennustyöt alkavat ensimmäisenä. Katutyöt ovat jo käynnissä puistoalueen puolella.

Siilikujalla ja sen viereisellä puistoalueellaon tarkoitus uusia kunnallistekniikkaa tulevaa asuntorakentamista varten. Työtalkavat paalulaattojen teolla puistoalueen puolella ja kunnallistekniikansiirroilla kadun Siilitien päässä olevalla tontilla, jolla talonrakennustyötalkavat ensimmäisenä. Katutyöt ovat jo käynnissä puistoalueen puolella.

Herttoniemen sairaala on varauduttu ottamaan tarvittaessa varasairaalaksi koronaviruspotilaille. Katutöitä jatketaan normaalisti, mutta urakassa huomioidaan koronasairaalavaraus ja työt keskeytetään tarvittaessa.

Katu-urakan ensimmäinen vaihe sijoittuu pääasiassa puistoalueen puolelle. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Siilikujalta liikuntapuistoon kulkeva puistoreitti sekä tehdään tarvittavat kunnallistekniikan siirrot, jotta Siilikujan ja Siilitien risteyksessä sijaitseva asuinrakentamiseen tarkoitettu tontti saadaan rakentamiskelpoiseksi. Katu-urakan ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua kesällä 2020. Katu-urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin Stara.

Parkkipaikat sairaalan käyttöön arkisin

Katu-urakan toisessa vaiheessa Siilikujalle rakennetaan uusi ja kattavampi kunnallistekniikka palvelemaan tulevia asuinrakennuksia. Rakennustöiden jälkeen katu ennallistetaan nykyiselleen. Kirjaston tilalle rakennetaan asuntoja. Purkaminen on tarkoitus aloittaa heinä-elokuussa, mutta koronavirustilanne voi vaikuttaa aikatauluun.

Siilikujan pohjoispuolella sijaitsevan parkkialue pienenee, kun talonrakentaminen alkaa osittain nykyisen parkkialueen päällä sijaitsevalla tontilla. Jäljelle jäävää parkkialuetta tullaan laajentamaan väliaikaisesti, jotta sairaala-alueen tarvitsemat parkkipaikat saadaan turvattua. Parkkipaikat tullaan varaamaan pääasiassa sairaalan käyttöön arkisin klo 8-16 välillä.

Siilikuja toteutetaan hyväksytyn katusuunnitelman mukaiseen ulkoasuun, kun sairaalan toiminnot poistuvat alueelta noin kymmenen vuoden kuluttua. Sairaalarakennukset tullaan tällöin purkamaan ja niiden tilalle rakennetaan asuinrakennuksia. Herttoniemeen rakennetaan uusia asuntoja yhteensä noin 600 asukkaalle.

Lisätiedot

Mikko Ahola, projekti-insinööri
Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia
puh. 09 310 25756

Katujen rakennuttaminen
Lasse Mustonen, projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
puh. 09 310 39839

Katurakentaminen
Harri Kankkunen, vastaava työnjohtaja
Stara
puh. 09 310 32860

Kartta tietöistä Herttoniemen sairaala-alueella