Kaivopuiston rannassa turvataan viihtyisä ja turvallinen kaupunkikesä väliaikaisilla liikennejärjestelyillä

Keskusta
16. kesäkuuta 2020
Etelä-Helsingin Merisatamanrannassa ja Ehrenströmintiellä varataan kesäksi enemmän katutilaa kävelijöille ja palveluille sujuvan ja turvallisen liikkumisen takaamiseksi. Väliaikaisista muutoksista päätetään ennen juhannusta ja ne toteutetaan 22. kesäkuuta. Muutokset ovat voimassa 31.8.2020 asti.

Helsingin tavoitteena on turvallinen kaupunkielämä kaikille kaupunkilaisille – myös koronaepidemian aikana. ”Suosituissa virkistyskohteissa, kuten Kaivopuiston rannassa on poikkeusolojen aikana liikkunut aiempaa enemmän kaupunkilaisia ja liikkumistila on saatujen runsaiden palautteiden perusteella käynyt vähiin. Tilanteen parantamiseksi Kaivopuiston rannan kaduilla kokeillaan kesän ajan kävelijöiden määrät paremmin huomioon ottavia katujärjestelyjä”, pormestari Jan Vapaavuori kertoo.

Merisatamanranta ja Ehrenströmintie kokeilunkohteeksi kaupunkilaisten toiveesta

Tänä kesänä jalankulkijoille lisätään tilaa muuttamalla Merisatamanranta ja Ehrenströmintie rauhallisen liikkumisen kaduiksi. Penkit ja istutuslaatikot kadulla hillitsevät läpiajoa, samalla viestien autoilijalle pihakatumaisesta luonteesta. Ehrenströmintielle tulee myös kävelykatu Mattolaiturilta Kylpylänaukiolle. Alueella on mahdollista pysäköidä kadun varren lisäksi Kylpylänaukion pysäköintialueella. Osaan nykyisistä kadunvarsipysäköintipaikoista sijoitetaan katukalusteita. Pyöräliikenne siirretään ajoradalle.

Kokeilujen kohteeksi on valittu kohde, josta kaupunkilaiset ovat antaneet paljon palautetta. Kaivopuiston ja Merisataman virkistyskäyttö on poikkeusolojen aikana lisääntynyt. Alkanut kesä- ja veneilykausi on pahentanut ruuhkia ja ongelmaksi on muodostunut esimerkiksi jonot jäätelökioskien edustalla. Rantareitti on tarjonnut vaihtoehtoisen virkistysreitin Töölönlahdelle ja Keskuspuistolle. Kaupunkilaiset ovat toivoneet Merisatamanrannan ja Ehrenströmintien kävelyalueen laajentamista niin sosiaalisessa mediassa, kaupungin palautejärjestelmän kautta kuin asukkaiden vetoomuksessa.

”Muutoksilla helpotamme kaupunkilaisten kävelyä ja pyöräilyä vaikeuttamatta kuitenkaan julkista liikennettä, yksityisautoilua tai pysäköintiä. Väliaikaismuutokset ovat mahdollisia, sillä liikenne on huomattavasti vähentynyt epidemian aikana. Lisäksi kantakaupungin kesän liikennemäärät ovat tutkitusti 50 % pienemmät kuin muina vuodenaikoina”, sanoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho.

Kokeilussa on pyritty huomioimaan kaupunkilaisilta saatu palaute mahdollisimman hyvin, samoin kuin Kaivopuiston rannan yritysten tarpeet. Helsingin elinkeino-osasto selvitti yli kymmeneltä Kaivopuiston rannan yrittäjältä toiveita tulevan kesän toimenpiteiksi. Toiveet kohdistuivat pääosin parkkipaikoihin, ajokaistoihin, Kompassitorin myyntipaikoihin, sekä puutteellisiin roska-astioihin ja opasteisiin. Yrittäjät ehdottivat useita kehittämisen kohteita vuodelle 2021 – kaupunkipyörien, telineiden ja paikoituksen lisääminen, veneiden talvisäilytys, tapahtumasähköt sekä ruokarekat.

Kaupunkilaisilta toivotaan palautettaväliaikaisista liikennejärjestelyistä

Kokeilun onnistumista seurataan kesän ajan aktiivisesti. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kertoa näkemyksensä tehdyistä katutilan muutoksista. Kesän kokeilusta voi antaa palautetta 22. kesäkuuta alkaen aina elokuun loppuun asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi. Katukohteita myös havainnoidaan säännöllisesti esimerkiksi seuraamalla järjestelyjen vaikutusta jalankulkuvirtoihin. Kesän aikana on valmius tehdä myös muutoksia, mikäli tilanne niin vaatii.

”Kokemuksellinen tieto toimenpiteiden onnistumisesta sekä uusista muutostarpeista on tärkeää. Mikäli millä tahansa kulkumuodolla liikkujille aiheutuu muutoksista haittaa, tilanne arvioidaan uudelleen. Kokeilua on mahdollista myös parantaa kesän aikana”, kertoo kaupunkiympäristön katu- jaliikennesuunnittelupäällikkö ReettaPutkonen.

Palautekysely Kerro kantasi -palvelussa 22.6.–18.6.2020 

Kaivopuisto pohjoinen asemapiirustus

Kaivopuisto eteläinen asemapiirustus