Vehreää ja viihtyisää kaupunkia Virtuaalivehreän oppaan avulla

Kalasatama
17. kesäkuuta 2020
Kattopuutarha Kalasatamassa
Tiesitkö, että vehreä kaupunki on energiatehokkaampi ja myös paremmin varautunut ilmastonmuutokseen? Vehreän kaupungin kehittämistä varten on nyt tarjolla uusimmat opit ja kokemukset yhdistävä kattava Virtuaalivehreä-hankkeen tuottama julkaisu kaikkien kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön. Julkaisun oppeja hyödynnetään jo Helsingissä.

Kasvillisuus kaupungissa suojaa paahteelta ja melulta, viilentää kuumalla ja parantaa ilmanlaatua. Kasvillisuus sitoo sekä hiilidioksidia ilmasta että kosteutta hulevesiä imemällä. Vihreä ympärillämme lieventää niin ilmastonmuutosta kuin kaupunkitulvien riskejä. Kaupungit maailmalla hakevat nyt ratkaisuja, jotka tukevat ilmastonmuutokseen sopeutumista. Myös Helsinkiin tarvitaan erityisesti sellaisia uusia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja, jotka soveltuvat tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Näitä voivat olla esimerkiksi kaduilla, seinillä ja katoilla oleva kasvillisuus sekä katujen sadevesien hallinta.

Toukokuussa päättyneessä Uudenmaan liiton rahoittamassa Virtuaalivehreä-hankkeessa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki kokosi Kalasataman alueen  kaavoittajia yhteen yritysten ja innovaattorien kanssa oppimaan uusimmista ratkaisuista vihreän infran hyödyntämisessä kaupunkisuunnittelussa.

“Virtuaalivehreä-hankkeessa toimme kaavoittajien tueksi uudenlaisia yhteistyön ja suunnittelun tapoja, ja tutkimme yhdessä innovatiivisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja kokeilimme uusia työkaluja sen huomioimiseen kaavoituksessa“, kertoo projektipäällikkö Maija Bergström Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingistä.

Olennaista oli yhdessä tekeminen – yhteiskehittämisen menetelmällä tuotiin entistä laajemmin yhteen eri näkökulmia koko suunnittelu- ja toteutusketjusta vihreän infran huomioon ottamiseen, ja hankkeen keskeisenä tuotoksena julkaistiin kaikille suunnittelijoille vapaasti hyödynnettäväksi opas Luonnolliseksi rakennettu – Näin suunnittelet, rakennat ja ylläpidät vihreää infrastruktuuria. Julkaisu kertoo ymmärrettävästi ja inspiroivasti vihreän infrastruktuurin kehittämisestä laajalle asiantuntijayleisölle.

Julkaisua täydentävät ohjekortit, joiden avulla on helppo käsittää eri viherelementtien ominaisuuksia, teknisiä vaatimuksia sekä niiden tuottamia ekosysteemipalveluita.

Virtuaalivehreä-hankkeessa tuotettiin myös suomenkielinen käännös korttelitason viherkerrointa täydentävästä Alueellinen viherkerroin 2.0 -oppaasta, joka on nyt maksutta ladattavissa suunnittelijoiden käyttöön.

Virtuaalivehreä-hankketta koordinoi Forum Virium Helsinki ja mukana osatoteuttajina olivat WSP sekä Innogreen. Helsingin kaupungista yhteistyökumppanina toimi Kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen rahoitti Uudenmaan liitto.

Lue lisää Forum Viriumin sivuilta

Kuva: Maija Astikainen