Malmi, Mellunkylä, Malminkartano sekä Kannelmäki mukana ympäristöministeriön Lähiöohjelmassa

Uutta Helsinkiä
22. kesäkuuta 2020

Helsingin kaupunki on valittu mukaan ympäristöministeriön Lähiöohjelmaan vuosiksi 2020–2022. Valtion poikkihallinnollisella Lähiöohjelmalla vahvistetaan esikaupunkialueiden kokonaisvaltaista kehittämistä ja ehkäistään niiden eriytymistä.

Helsingin Lähiöohjelma-hankkeet sijoittuvat kolmelle kaupunkiuudistusalueelle: Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä. Hankekokonaisuudet nojaavat alueille suunniteltuun, pitkäjänteiseen elinvoiman, kaupunkiympäristön ja solmukohtien sekä palveluiden kehittämistyöhön.

Alueille kohdentuvat hankekokonaisuudet sisältävät toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kehittää asuinympäristön toimivuutta ja viihtyisyyttä kaiken ikäisille, parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta.

Lähiöohjelman puitteissa alueilla suunniteltavia toimenpiteitä on lukuisia ja ne ovat konkreettisia, kuten esimerkiksi Malmilla Ylä-Malmin torin uudistaminen, Mellunkylässä metroasemien kävely-ympäristön ilmeen parantaminen ja Malminkartanossa sekä Kannelmäessä juna-asemien ympäristön kohentaminen. Kaikilla alueilla kehitetään Me-koulutoimintaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kehittämisen lähtökohtana ovat alueiden asukkaat ja heidän tarpeensa. Tavoitteena on asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistaminen ja alueiden houkuttelevuuden lisääminen. Yhtenä valintakriteerinä alueille oli sijainti raideliikenteen varrella.

Hankekokonaisuus kytkeytyy suoraan keskeisiin kaupungin strategioihin ja ohjelmiin, kuten Helsingin kaupunkistrategiaan 2017-2021 sekä sen alaiseen Mukana-ohjelmaan (eriarvoisuuden vähentäminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy), Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelmaan sekä osallistuvaan budjetointiin. Lisäksi hankekokonaisuus liittyy valmisteilla olevaan asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan (AM-ohjelmaan).

Lisätietoa Lähiöohjelmasta ympäristöministeriön nettisivuilla: https://www.ym.fi/fi-FI/Asuminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Lahioohjelma

Kuva: Lauri Rotko