Vuosaaressa runsaasti lahokaviosammalen elinympäristöjä, arvokkaimmat esiintymät Mustavuoressa ja Uutelassa

Vuosaari
23. kesäkuuta 2020

Helsingin kaupunki tilasi keväällä selvityksen rauhoitetusta ja erityisesti suojeltavasta lahokaviosammalesta Vuosaaren alueella. Selvityksessä kartoitettiin itiöpesäkkeiden esiintyvyyttä sekä lahokaviosammalen asuttamat lahopuut itujyväsryhmien perusteella. Vuosaaren lahokaviosammalen elinympäristöt määriteltiin noin 4 000 kasvupaikkahavaintoon perustuen.

Suomessa on otettu käyttöön viimeisen vuoden aikana uusi kartoitustapa lahokaviosammalen selvityksiin. Kun myös itujyväsryhmäkasvupaikat selvitetään tietyllä alueella, voidaan lajin läsnäolo havaita kattavammin ja luotettavammin kuin pelkästään itiöpesäkepaikkoja etsimällä. Vuosaaren selvitys on ensimmäinen tällä tarkkuudella tehty kaupunginosatasoinen kartoitus.

Vuosaaressa löytyi noin 4 000 lahokaviosammalen kasvupaikkahavaintoa. Havaintojen perusteella määriteltiin 63 elinympäristökuviota, joiden laajuus on yhteensä noin 193 hehtaaria. Vuosaaren arvokkaimmat lahokaviosammalen elinympäristöt sijoittuvat Mustavuoreen ja Uutelaan. Selvityksen pohjalta on tarkoitus tarkastella lahokaviosammalen elinvoimaisuuden säilymistä maankäytön suunnitteluhankkeissa kokonaisarviona.

Lahokaviosammal on rauhoitettu ja erityisesti suojeltava luonnonsuojelulain mukaisesti. Laji on viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Viime aikoina lajin tunnettu levinneisyys on kuitenkin laajentunut huomattavasti. Laji on uusimpien Suomessa tehtyjen selvitysten perusteella paljon aiempaa arvioitua yleisempi ja runsaampi.

 

Tutustu tarkemmin Faunatican tekemään selvitykseen
lahokaviosammalesta Vuosaaren alueella.

 

Kuva Helsingin kaupunki.