Itä-Helsingin keskustan uudet tuulet – arkkitehtuurikilpailun ehdotukset kommentoitavana

Uutta Helsinkiä
30. kesäkuuta 2020
Havainnekuvia kilpailuehdotuksista.
Helsingin kaupungin järjestämä kansainvälisen Itä-Helsingin keskusta -ideakilpailun toisen vaiheen kilpailutyöt ovat valmiit. Töitä voi kommentoida verkossa elokuun puoliväliin asti. Kilpailun tuomaristo ottaa kommentit huomioon osana päätöstään ja kilpailu ratkeaa syksyllä. Kilpailun jälkeen Itäkeskuksen ja sen lähiympäristön alueelle laaditaan kehittämisperiaatteet, joissa kilpailun lopputulos huomioidaan.

Itä-Helsingin keskusta -ideakilpailun toiseen vaiheeseen valittiin maaliskuussa 4 työtä: Helsinki East Village, Jalan jaloin, ITIS SITI ja Itä-Helsingin Glokaali keskusta. Tekijät ovat jatkokehittäneet töitään kevään aikana ja nyt ehdotuksiin voi tutustua verkossa.

Töitä voi kommentoida 16.8. asti itahelsinginkeskusta.com -sivustolla. Sivustolta löytyvät myös hankkeen perustiedot sekä suomeksi että englanniksi.

Kilpailulla haetaan Itä-Helsingin keskustalle tulevaisuuden suuntaa

Kansainväliseen Itä-Helsingin keskustan ideakilpailun ensimmäiseen vaiheeseen jätettiin 48 ehdotusta, joista 4 kilpailutyötä pääsi jatkoon. Kilpailun tulos ja ehdotusten tekijät julkaistaan syys-lokakuussa 2020. Kilpailun tuomaristo ottaa kaupunkilaisten kommentit huomioon osana päätöstään. Kun Itäkeskuksen ja sen lähiympäristön alueelle laaditaan myöhemmin kehittämisperiaatteet, kilpailun lopputulos otetaan suunnittelussa huomioon.

Itä-Helsingin keskusta -kilpailun ajatuksena on toimia lähtölaukauksena itäisen Helsingin tärkeimmän aluekeskuksen muuttamiselle toiminnoiltaan ja ilmeeltään urbaaniksi keskustaksi.

Kilpailualue, Itäkeskuksen alue ja Puotilan metroaseman seutu, halutaan nivoa yhtenäiseksi kaupunkikeskustaksi, jonka vahvuutena on alueen omaleimainen ja monikulttuurinen identiteetti.