Avotulen teko on tarkoin säädeltyä Uutelassa ja muilla ulkoilualueilla

Vuosaari
07. elokuuta 2020
Helsingin kaupungin alueella tulenteko on sallittua ainoastaan tulentekoon varatuilla paikoilla.Itä-Helsingissä Uutelan ulkoilualueella on kesän aikana poltettu nuotioita kallioilla, rannoilla ja luonnossa. Kaikenlainen tulenteko kyseisellä ulkoilualueella on kielletty, lukuun ottamatta opaskarttaan merkittyjä keittokatoksia, jotka sijaitsevat Nuottaniemessä ja Niemenapajalla. Myös alueella sijaitsevilla viljelypalstoilla on kaikenlainen avotulen teko kielletty.

- Lahopuu ja oksat elävistä puista ovat joutuneet luvattomiin nuotioihin. Luvattomat nuotiot ovat turvallisuusriski myös silloin, kun metsäpalovaara ei ole voimassa, erityisesti kuiva kaislikko ja pitkä rantaruohikko syttyvät äärimmäisen herkästi nuotiosta leviävistä kipinöistä, muistuttaa palopäällikkö Vesa Hyvönen Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta.

Helsingin kaupunki muistuttaa, että kaikenlainen avotulen teko ja grillaaminen on kielletty kaikkialla Suomenlinnassa, myös linnoituksen puistoalueilla, sekä kaikilla Helsingin kaupungin alueen luonnonsuojelualueilla, joihin myös osa Uutelasta lukeutuu.  Virkistysmetsiinkään ei saa omia nuotioita tehdä.

Inforuutu:

 • Tulenteko ei ole jokamiehen oikeus.
 • Avotulen saa tehdä vain maanomistajan luvalla.
 • Avotulen määritelmä on tuli, joka voi levitä kipinöimällä tai maaperään välittymällä.
 • Kertakäyttögrilli luokitellaan avotuleksi.
 • Helsingissä avotulen saa tehdä vain niille varatuilla paikoilla.
 • Jalallisia hiiligrillejä ja puistojen grillipaikkojen grillejä ei luokitella avotuleksi. Helsingissä puistoalueilla grillaamiseen on maanomistajan lupa.
 • Kertakäyttögrillejä saa käyttää puistojen grillipaikoilla.
 • Ilmatieteen laitoksen antaman ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikaan kaikki avotulen teko on kiellettyä.
 • Kaupungin luonnonsuojelualueilla kaikenlainen avotulen teko ja myös grillaaminen on kielletty. 
 • Retkikeitintä ei lasketa avotuleksi, joten sen käyttö ei ole samalla tavalla rajoitettua.
 • Jokainen retkeilijä on velvollinen käsittelemään tulta erityisellä varovaisuudella ja estämään sen irtipääsyn.
 • Grillikatoksia löytyy useilta Helsingin kaupungin ulkoilualueilta.

Millainen tuli grillaukseen? Katso ohje kaaviosta