Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaratkaisut kuudelle alueelle

Uutta Helsinkiä
26. elokuuta 2020
Kaupunginvaltuusto kokoontui 26.8. syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Osa valtuutetuista osallistui kokoukseen etäyhteydellä ja osa paikan päällä valtuustosalissa. Kokouksessa hyväksyttiin kaavaratkaisu kuudelle eri alueelle: muun muassa Jätkäsaareen, Itäkeskukseen ja Vallisaareen.

Kaupunginvaltuusto kokoontui 26.8. syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Osa valtuutetuista osallistui kokoukseen etäyhteydellä ja osa paikan päällä valtuustosalissa. Kokouksessa hyväksyttiin kaavaratkaisu kuudelle eri alueelle: muun muassa Jätkäsaareen, Itäkeskukseen ja Vallisaareen.

Jätkäsaaren asemakaava koskee satama-aluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden toiminnoiltaan sekoittuneen, eli asumista ja muita toimintoja sisältävän korttelin rakentamisen. Palvelukortteleiden keskeisen julkisen ulkotilan muodostaa kortteleiden väliin sijoittuva Gibraltarinaukio, jonka varrelle on tarkoitus sijoittaa muun muassa liiketiloja, päiväkoti sekä kortteleiden yhteisöllinen kylätalo.

Itäkeskuksessa Raide-Jokeriin liittyviä muutoksia

Itäkeskuksessa asemakaavan muutos koskee Itäkeskuksen metro- ja bussiasemaa. Aluetta on kehitys- ja kaavahankkeen yhteydessä päätetty kutsua Itäkeskuksen Jokerikortteliksi alueelle 2020-luvulla rakennettavan pikaraitiotie Raide-Jokerin päätepysäkin mukaan. Kaava mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen sekä liike-, toimisto- ja majoitustilojen sekä asuntojen rakentamisen itäisen Helsingin tärkeimmässä joukkoliikenteen solmukohdassa. Se mahdollistaa myös alueella olevan joukkoliikenneterminaalin uusimisen ja siten joukkoliikennepalveluiden laatutason nostamisen.

Kauppamyllyntien ympäristön kaavamuutos koskee Roihupellon teollisuusaluetta Viilarintien ympäristössä ja pieneltä osin myös Myllypuron lounaisosaa. Se mahdollistaa Viilarintielle tulevan Raide-Jokeri -raitiotien pysäkkien läheisyyteen uutta toimitilarakentamista sekä uuden liikuntaan ja hyvinvointiin painottuvan vapaa-ajankeskuksen rakentamisen Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteykseen.

Vallisaareen suunnitteilla luontomatkailupalveluja

Vallisaaren asemakaava koskee Vallisaarta ja Kuninkaansaarta sekä niiden ympärillä olevia pienempiä luotoja ja saaria. Kaavaratkaisu mahdollistaa saarten kehittämisen luonto- ja kulttuurimatkailuun sekä virkistyskäyttöön. Tavoitteena on kehittää aluetta Helsingin saariston merkittävänä luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luonnonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä eivät vaarannu.

Alueelle on suunniteltu uutta rakentamista Vallisaaren koillisosaan sekä Kuninkaansaaren pohjoisosaan. Uuden rakentamisen on tarkoitus palvella luontomatkailua ja alueelle voi tätä tarkoitusta varten sijoittua ravintola-, tapahtuma- ja majoituspalveluita tuottavia yrityksiä. Kaavaratkaisun myötä luonto- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet suojellaan ja merellisten virkistysalueiden määrä kasvaa Helsingissä.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.