Kontulan keskustan arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valikoitui korkeatasoista urbaania arkkitehtuuria

Mellunkylä
04. syyskuuta 2020
Kontulan ostoskeskuksen ympäristöä koskevan arkkitehtuurikilpailun voittaja on Arkkitehtitoimisto Opus ehdotuksellaan Vaellus. Ideakilpailulla haettiin erilaisia vaihtoehtoja keskustan tulevaisuudelle. Alueen suunnittelusta päätetään myöhemmin.

Kontulan keskustan arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin työ nimeltä Vaellus. Ehdotuksen oli laatinut Arkkitehtitoimisto Opus, maisema-arkkitehtuurista on vastannut Nomaji ja teknisestä erityissuunnittelusta Ramboll Finland. Kunniamaininnan saivat ehdotukset Pioneria, tekijänään Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit sekä Remix, tekijänään JKMM Arkkitehdit.

Palkintolautakunnan mukaan Vaellus on laadukas ja kehityskelpoinen suunnitelma, jossa on huomioitu alueelle tärkeitä arvoja ja kehityskohtia. Voittaja edustaa korkeatasoista urbaania arkkitehtuuria ja on kaupunkikuvaltaan monipuolinen, raikas sekä tarkkaan pohdittu ehdotus, joka kunnioittaa alueen identiteettiä ja mittakaavaa ja huomioi hiilineutraalisuustavoitteet.

Palkintolautakunta suosittelee, että alueen kehitystä jatketaan voittajatyön pohjalta ja muistuttaa, että ideakilpailun luonteen mukaisesti ehdotetut ratkaisut eivät ole lopullisia. Jatkosuunnittelua tarvitaan mm. purettavien ja säilytettävien rakennusten ja metroradan päälle rakentamisen osalta, alueen monimuotoisuus säilyttäen ja asukkaiden näkemyksiä hyödyntäen.

”Ostari on Kontulan sydän, joten on luontevaa aloittaa uuden Kontulan rakentaminen juuri ostarista. Nyt julkistetun voittajatyön pohjalta on hyvä jatkaa alueen kehitystyötä siten, että alueen monimuotoisuus ja omaleimaisuus säilyvät”, sanoo pormestari JanVapaavuori.

Kilpailun tavoitteena oli löytää kaupunkikuvallisesti laadukkaita sekä teknisesti ja taloudellisesti toimivia ratkaisuja alueen ja rakennusten kehittämiseksi. Kilpailuun oli kutsuttu viisi arkkitehtitoimistoa ja ehdotukset jätettiin nimimerkeillä. Kilpailuohjelma laadittiin Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailusääntöjen mukaisesti ja kilpailijoiden valitsemana arkkitehtituomarina toimi TrevorHarris.

Kontulan ostarin ympäristöä koskevan ideakilpailun järjestivät alueen rakennukset omistavat yhtiöt, mukaan lukien Helsingin kaupunki. Kilpailusta haettiin uutta suuntaa keskustan tulevaisuudelle sekä kartoitettiin erilaisia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja tulevaisuuden kaupunkiympäristöksi. Kilpailulla tavoiteltiin toimivaa kokonaissuunnitelmaa, jonka pohjalta kaupunki voi alkaa valmistella asemakaavan muutosta. Ideoita voidaan hyödyntää asemakaavoituksessa joko kokonaan tai osittain.

Alueen asukkaita ja muita paikallisasiantuntijoita koottiin kilpailua varten sparraustyöpajaan, joka toi esiin erilaisia näkökulmia tulevaisuuden palveluista ja niiden tarvitsemista tiloista.

Kilpailuehdotukset olivat lisäksi helsinkiläisten kommentoitavina Kerro Kantasi -palvelussa kesäkuun aikana. Voittajatyön kommenteissa mainittiin muun muassa, että se tuntuu ihmisen kokoiselta sekä yhteisölliseltä ja että ehdotus ottaa huomioon Kontulan luonnonläheisyyden.

Kontulan keskustan kehittymisestä Uutta Helsinkiä -sivustolla 

Voittaja-ehdotuksen kuvia aineistopankissa

Kaikki ehdotukset Kerro kantasi -palvelussa