Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Vihdintien pikaratikan suunnitelman

Uutta Helsinkiä
18. syyskuuta 2020
Havainnekuva pikaratikasta Huopalahdentiellä

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tiistaina 15.9. pidetyssä kokouksessaan Vihdintien pikaratikan ja läntisen kantakaupungin raitioteiden yleissuunnitelman. Ratikkasuunnitelma liittyy Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardisointiin, jossa syntyy Läntinen Bulevardikaupunki. 

Vihdintien pikaratikka kulkee valmistuttuaan Helsingin keskustasta Erottajalta Meilahden, Huopalahdentien, Vihdintien ja Lassilan kautta Kantelettarentielle Kannelmäkeen. Raitiotie sijoittuu lähes koko matkalla omalle kaistalleen. Linjaa liikennöidään kaksisuuntaisilla pikaraitiovaunuilla tiheimmillään 6 minuutin välein.

Pikaratikan reitti risteää Raide-Jokerin kanssa Haagan liikenneympyrän kohdalla sekä junayhteyden kanssa Valimossa. Haagan ympyrästä ja Valimon asemasta muodostetaankin uudet joukkoliikenteen solmukohdat.

Koko Vihdintien pikaratikan radan pituus on yhteensä 10,5 kilometriä. Matka-aika päätepysäkkien välillä tulisi olemaan noin 30 minuuttia. Munkkiniemestä keskustaan matka taittuisi puolestaan noin vartissa.

Ratikkasuunnitelma etenee kaupunginhallitukseen sekä kaupunginvaltuustoon, joissa se käsitellään loka-marraskuun aikana. Vihdintien pikaraitiolinjan rakentaminen aloitetaan arviolta vuonna 2025 Raide-Jokerin valmistuttua.

Kartta Vihdintien pikaratikan reitistä