Louhinta- ja räjäytystyöt Vuosaaren meriväylällä alkavat

Uutta Helsinkiä
21. syyskuuta 2020
Louhinnat Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämishankkeessa alkavat viikolla 38. Louhintatyö sisältää räjäytyksiä, joiden aikana uiminen ja sukeltaminen on kiellettyä. Räjäytysten ajankohdasta tiedottamiseksi on perustettu WhatsApp-lista, jonne esimerkiksi lähialueiden mökkiläisiä, vesilläliikkujia ja alueella sukeltavia suositellaan liittymään.

Louhinnat Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämishankkeessa alkavat viikolla 38. Louhintatyö sisältää räjäytyksiä, joiden aikana uiminen ja sukeltaminen on kiellettyä. Räjäytysten ajankohdasta tiedottamiseksi on perustettu WhatsApp-lista, jonne esimerkiksi lähialueiden mökkiläisiä, vesilläliikkujia ja alueella sukeltavia suositellaan liittymään.

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämishanke etenee suunnitellusti. Kesän aikana satama-altaasta ruopattiin pehmeitä maa-aineksia, jotka kuljetettiin ulkomerellä sijaitsevalle läjitysalueelle. Syyskuun aikana syvennystyöt ovat siirtyneet myös meriväylälle, jossa aloitetaan vedenalaisen kallion louhinta viikon 38 aikana.

Louhintatyö sisältää räjäytyksiä. Räjäytyksiin on hyvä varautua etukäteen. Räjäytysten ajankohdasta tiedottamiseksi on perustettu WhatsApp-lista, jonka voi tilata hankkeen nettisivuilta löytyvällä ohjeella. Uiminen ja sukeltaminen räjäytysten aikana on kiellettyä, minkä vuoksi esimerkiksi lähialueiden mökkiläisten, vesilläliikkujien ja alueella sukeltavien suositellaan liittymään WhatsApp-listalle. Kanavalla tiedotetaan ainoastaan räjäytyksistä. WhatsApp-kanavan kautta ei voi lähettää kysymyksiä tai tiedusteluja hankkeesta. Kysymyksiä voi lähettää hankkeen yhteyshenkilöille sähköpostitse tai hankkeen Facebook-sivun kautta.

- Louheen kuljetukset Hernesaareen käynnistyvät hiukan myöhemmin kuokkakauharuoppaaja saapuessa Vuosaareen. Louhittu kiviaines tullaan kuljettamaan Hernesaareen proomuilla. Hernesaaressa louhe käytetään uuden asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä, kertoo Väyläviraston Seppo Paukkeri.

Satama-altaan ruoppaus ja läjitystyöt meriläjitysalueelle jatkuvat kuten tähänkin asti. Työkoneiden tarkan sijainnin voi tarkistaa hankkeen karttapalvelusta.

Väyläviraston, Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena toteutettavassa hankkeessa nykyinen Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13 metriin. Hankkeen aikana maamassoja ruopataan noin miljoona kuutiota. Lisäksi vedenalaisesta kallionlouhinnasta syntyy louhetta noin 0,8 miljoonaa kuutiota.

Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Meriväylän syventämisen myötä osalla rahtialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia. Hanke toteutetaan kahtena avovesikautena 2020-2021. Uusi syvempi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.

Tilaa
viesti räjäytyksistä

Katso
työkoneiden tarkka sijainti karttapalvelusta

Katso hankkeen
verkkosivut