Kruunuvuoressa puretaan huonokuntoinen huvilarakennus ja parannetaan ulkoilureittiä

Kruunuvuorenranta
25. syyskuuta 2020
Laajasalossa Kruunuvuoren entisellä huvila-alueella sijaitseva Villa Hällebo on kuntoselvityksen mukaan sortumavaarassa ja sen purkua valmistellaan. Syksyn aikana alueella myös kunnostetaan asukkaiden toiveesta kävelyreittiä. Nykyisen polun pohja on vettynyt paikoin hyvin mutaiseksi.

Laajasalossa Kruunuvuoren entisellä huvila-alueella sijaitseva Villa Hällebo on kuntoselvityksen mukaan sortumavaarassa ja sen purkua valmistellaan. Syksyn aikana alueella myös kunnostetaan asukkaiden toiveesta kävelyreittiä. Nykyisen polun pohja on vettynyt paikoin hyvin mutaiseksi.

Villa Hällebo on sortumavaarassa eikä sinne saa mennä

Villa Hällebo on tullut kaupungin haltuun huonokuntoisena vuonna 2016 puistoalueen maanhankinnan yhteydessä. Edellinen omistaja hankki huvila-alueen 1950-luvulla lähiörakentamiseen, eikä huviloita kunnostettu. Vuosikymmenten aikana huvilat pääsivät huonoon kuntoon, ja ne ovat tuhoutuneet tulipalossa tai hoitamattomina Hällebota lukuun ottamatta. Sen kuntoa on viime vuosina heikentänyt ilkivalta ja ilkivallan seurauksena lisääntynyt rakennuksen altistutuminen vaihteleville sääolosuhteille.

Villa Hällebosta kiinnostuneiden kanssa on neuvoteltu rakennuksen myynnistä. Myynti olisi edellyttänyt sellaisen ostajan löytämistä, jolla on sekä riittävät resurssit korjata rakennus että aikomus ottaa se virkistysalueelle sopivaan käyttöön. Sopivaa ostajaa ei löytynyt. Kaupunki investoi korjauksiin pääsääntöisesti vain niissä tiloissa, joille kaupungin omilla palveluilla tai yhtiöillä on käyttöä.

Kaupunki tilasi Hällebosta kuntokatselmuksen, jotta rakennuksen kunnosta saataisiin tarkempaa tietoa. Katselmuksesta ilmenee, että rakennuksen kaikki osat pitäisi uusia niiden heikon kunnon vuoksi. Kaupunki päätti purkaa rakennuksen, koska se on selvityksen mukaan vaarallinen etenkin sortumavaaran vuoksi.

Purkaminen pyritään tekemään syystalvella heti, kun maapohja kantaa purkamisessa tarvittavia koneita. Jos huvilasta löytyy yksittäisiä käyttökelpoisia hirsiä tai muita osia, ne hyödynnetään kaupungin omissa korjaushankkeissa. Kivijalan osia jätetään paikalleen siltä osin, kun se on turvallista.

Huvilaan ei saa mennä sisälle. Tästä tiedotetaan kohteessa kyltein ja ikkunoiden ja ovien levytykset korjataan tarvittaessa kulun estämiseksi.

Lammelle johtava polku kunnostetaan noin 150 metrin matkalta

Kaupunki on laatinut alueelle asemakaavaehdotuksen, jossa entinen huvila-alue jää pääosin alueen asukkaiden virkistyskäyttöön. Alueella on herkkää kallioluontoa ja viehättävä lampi. Lammen ja sen lähiympäristön arvokkaan luonnon suojelua valmistellaan. Siksi siellä kannattaa retkeillä roskaamatta ja kulkea rakennettuja tai jo tallattuja polkuja myöten.

Lammelle johtava ulkoilureitti on tarkoitus korjata käveltävään kuntoon siten, että mutaisiksi vettyneitä kohtia kunnostetaan. Koko alueen kattava, tuleva polkuverkosto suunnitellaan myöhemmin alueelle laadittavan puistosuunnitelman yhteydessä.

Lisätietoja: Kruunuvuorenrannan rakentamisen ja suunnittelun koordinointi, yhteystiedot

Jos hankkeista syntyy viikonlopun aikana kysymyksiä, voit postata niitä Kruunuvuorenrannan Facebook-ryhmään. Vastaamme ensi viikon alussa. 

Kuva: Sofie Jokinen