Arkkitehtiliiton vuoden 2020 SAFA-palkinto Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmalle

Uutta Helsinkiä
05. lokakuuta 2020

Suomen Arkkitehtiliitto on päättänyt myöntää vuoden 2020 SAFA-palkinnon Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmalle ansiokkaasta työstä asuntosuunnittelun ja -rakentamisen laadun edistämiseksi.

SAFA-palkinto jaetaan tunnustuksena kunnalle tai muulle julkiselle tai yksityiselle yhteisölle tai yritykselle, joka on toiminut ”esimerkillisellä tavalla hyvän suunnittelun edellytysten ja tulosten aikaansaamiseksi”. Palkinnon saajan valitsee Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA), Suomen kuntaliiton ja ympäristöministeriön edustajista koostuva lautakunta.

Vuonna 2009 perustettu Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelma on ainutlaatuinen asumisen laadun kehittämisohjelma Suomessa. Ohjelman tavoitteena on parantaa kerrostaloasumisen laatua ja houkuttelevuutta sekä kannustaa rakennuttajia uusiin ratkaisuihin. Ohjelma on tarjonnut rakennuttajille tilaisuuden kokeilla uutta, kaupungin asiantuntijoiden sparratessa kehitystyötä.

"SAFAn tämän vuoden teema on asuminen ja halusimme palkita hankkeen, joka on edistänyt laadukkaan ja innovatiivisen asuin- ja elinympäristön toteutumista, pitkäjänteisesti ja kunnianhimoisesti", SAFA-palkintotyöryhmän puheenjohtaja, SAFAn varapuheenjohtaja HarriHautajärvi sanoo.

Hautajärven mukaan suomalaiseen asuntorakentamiseen tarvitaan hankkeita, joissa ratkotaan muuntuvia asumistarpeita yhteistyössä alan toimijoiden ja asukkaiden kesken.

"Kehittyvä kerrostalo -hankkeen kohteet toimivat valtakunnallisesti merkittävinä esimerkkeinä laadukkaasta asuntorakentamisesta. Asukkaille ohjelma on tarjonnut tervetulleita, yksilöllisiä asumisen vaihtoehtoja."

Asukkaiden tarpeita vastaavia asumisen ratkaisuja

Kohteita on valmistunut hankkeen puitteissa kolmisenkymmentä ja hankkeita on toteutettu kaikissa asumisen hallintamuodoissa. Valmistuneissa kohteissa korostuvat muun muassa asuntojen muuntojoustavuus, pihojen viihtyisyys, yhteisöllisyys, kohtuuhintaisuus, asukaslähtöisyys ja energiatehokkuus.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelman ajatuksena on löytää asukkaiden tarpeita vastaavia asumisen ratkaisuja. Kiinteä yhteistyö rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää molemminpuolisen ymmärryksen lisäämiseksi.

"Helsingillä on kunnianhimoiset tavoitteet asuntotuotannon määrän suhteen, mutta samalla on tärkeää kiinnittää huomiota asumisen laatuun. Siksi kiitämmekin palkintoraatia tästä hienosta tunnustuksesta pitkäjänteiselle työllemme asumisen laadun kehittämiseksi", Kehittyvä kerrostalo -ohjelman koordinaattori Riikka Karjalainen sanoo.

Karjalainen toteaa Kehittyvä kerrostalo -ohjelman teemojen olleen vahvasti sidottuja aikaan vuosien varrella.

"Asuntosuunnittelun ja talotyyppien monimuotoisuuden vahvistaminen on edelleen tärkeää, myös muuntojoustavuus korostuu muuttuvissa tilanteissa. Ulkotilojen, pihojen ja parvekkeiden merkitys kasvanee tiivistyvässä kaupungissa ja ilmastoviisaus sekä kiertotalous jatkavat kantavina teemoina."

Kehittyvä kerrostalo -ohjelman työryhmän jäsenet Riikka Karjalainen, Ulla Vahtera ja Kimmo Kuisma vastaanottivat SAFA-Palkinnon Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa 5.10.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelma hel.fi-sivustolla