HSL kerää 20.10 asti matkustajien mielipiteitä Laajasalon joukkoliikenteen suunnittelua varten

Kruunuvuorenranta
07. lokakuuta 2020
HSL:n bussimatkustajia

HSL on aloittanut Laajasalon uusien bussireittien suunnittelun. Suunnittelutyön aluksi HSL kerää liikkumiskyselyn avulla tietoa siitä, millaisia liikkumistarpeita Laajasalon asukkailla ja muilla siellä kulkevilla on.

Asukkailla ja alueella asioivilla on nyt mahdollisuus kertoa mikä Laajasalon bussiliikenteessä on hyvää ja huonoa. Tarkoituksena on rakentaa liikennettä, joka vastaa entistä paremmin kaikkien Laajasalossa liikkuvien tarpeita.

Vastaa liikkumiskyselyyn 20.10. mennessä täältä.

Suunnittelutyön on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Laajasalo on suurten muutosten edessä, sillä alueen asukasmäärä kasvaa ja Kruunusiltojen raitiovaunuliikenne alkaa noin vuonna 2026. Tarkoituksena on laatia nykyisen bussilinjaston kehittämissuunnitelma raitiovaunuliikenteen aloitukseen asti, sekä myös tilanteeseen, jossa raitiovaunut jo kulkevat.

Suunnitelma kattaa vuodet 2022 – 2030. Nyt luodaan Laajasalon bussiliikenteen runkoa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi, joten sitä suuremmalla syyllä suunnittelutyössä kannattaa olla mukana alusta lähtien.

Lue lisää suunnitelmasta
Laajasalon liityntälinjastosuunnitelman blogi

Kuva: HSL