Malmin entisen lentoaseman terminaalirakennukseen ja hangaariin tehdään korjauksia

Uutta Helsinkiä
08. lokakuuta 2020
Malmin entisen lentoaseman terminaalirakennus

Malmin entisen lentoaseman terminaalirakennuksen ja hangaarin kuntoa on selvitetty kattavien tutkimusten avulla. Kaupunki haluaa, että rakennukset säilyvät kunnossa. Rakennuksista löytyi puutteita, joita tulee korjata.

Kaupunki on tilannut rakennusten korjausta varten korjaustapakoosteen, joka valmistuu alustavan aikataulun mukaan marraskuun lopussa. Kaupunki on myös lähettänyt tilojen käyttäjille olosuhteita koskevan kyselyn, jonka tuloksia käytetään taustatietona korjaustapakoosteiden laatimisessa.

Korjaustapakoosteen valmistuttua päätetään tulevista korjaustoimenpiteistä.

Kaupunki tiedottaa tilojen käyttäjille korjausten aikataulusta ja vaikutuksista tilojen käyttöön.

Terminaalirakennuksessa ja hangaarissa on tehtyjen tutkimusten mukaan muun muassa ala- ja välipohjarakenteissa vaurioitunut muottilaudoitus ja ulkoseinissä mikrobivaurioituneita eristeitä. Myös putkistot ovat korjaustarpeessa. Havaitut puutteet eivät toistaiseksi estä tilojen käyttöä.

Tutkimusraportit ovat julkisia ja niihin voi perehtyä kaupungin Talotiedot-palvelussa (www.hel.fi/talotiedot) kohdassa Muut tilat -> Malmin entinen lentoasema -> Hangaari / Terminaalirakennus